Regering-De Croo heeft begrotingsakkoord: dit is er beslist

Alexander De Croo (Open VLD) op 7 juli 2022. © Belga

De federale regering is het dinsdagvoormiddag eens geraakt over de begrotingen van 2023 en 2024. Dat zegt het kabinet van premier Alexander De Croo. In de namiddag werden de plannen voorgesteld in de Kamer.

De federale regering raakte het net voor de middag na meer dan 24 uur aan een stuk onderhandelen eens over de meerjarenbegroting 2023-2024. In dat kader werd onder meer afgesproken om het basispakket aan energie voor gezinnen te verlengen tot het einde van de winter. Er zijn ook steunmaatregelen voorzien voor bedrijven, die te maken krijgen met een inflatieschok.


Dat heeft een impact op de begroting, gaf De Croo toe. De regering doet een netto inspanning van 0,6 procent van het bruto binnenlands product, wat overeenkomt met 3,6 miljard euro. De regering zoch in eerste instantie naar 4 miljard. Het structurele tekort komt daardoor in 2024 uit op 3,2 procent van het bbp.
“Ik hoor de kritiek op die begrotingsimpact. En ik deel de bezorgdheid van velen”, zei de premier daar dinsdag over in de Kamer. “Maar dan blijft mijn vraag: wat hadden we dàn moeten doen?” De Croo verdedigde de steunmaatregelen die Vivaldi tijdens de coronacrisis en ook nu heeft genomen. “Vandaag niets doen, onze burgers, zelfstandigen en bedrijven aan hun lot overlaten, dat zou pas schuldig verzuim zijn.”

Lees verder onder het artikel

Energiesteun

‘Akkoord over meerjarenbegroting 2023-2024, met onder meer energiesteun voor onze gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. We laten niemand los’, tweette de premier deze voormiddag al.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Petra De Sutter: ‘Raming Tinne Van der Straeten bij benadering gehaald’

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) bevestigde bij het buitenkomen van de Wetstraat 16 dat de doelstelling om het begrotingstekort tegen 2024 te laten dalen naar 3,2 procent is vastgeklikt.

Ze bevestigde dat de onderhandelingen afgelopen nacht stroef verliepen, en zelfs even blokkeerden. ‘Dat is normaal bij zo’n proces, als je 26 uur rond de tafel zit met acht mensen, van wie de belangen en visies verschillen. Maar blokkeringen zijn er om gedeblokkeerd te raken.’

Blokkeringen zijn er om gedeblokkeerd te raken.

Petra De Sutter

Wel gaf ze aan dat het met al die verschillende partijen rond de tafel niet altijd gemakkelijk is grote hervormingen door te voeren, al voegde ze er snel aan toe dat de regering wel al een aantal hervormingen heeft kunnen doen.

Wat het afromen van de overwinsten in de energiesector betreft, benadrukte De Sutter dat de raming van haar partijgenote en energieminister Tinne Van der Straeten ‘bij benadering’ gehaald wordt.

Hoe de situatie er in 2023 zal uitzien, valt moeilijk met zekerheid te voorspellen, maar als de prijzen blijven zoals ze nu zijn, zou de regering een mooi bedrag moeten kunnen afromen, legde ze uit.

Perequatie ambtenarenpensioenen

De perequatie – de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen – blijft ongewijzigd. ‘Het mechanisme is intact. Dat was voor ons heel belangrijk’, aldus De Sutter, die bevoegd is voor de ambtenaren. ‘Het is ook een heel ingewikkeld mechanisme om in een begrotingsoefening aan te passen.’

Door de beperkte budgettaire marge kan de afgesproken loonsverhoging voor ambtenaren niet helemaal worden doorgevoerd. Wel krijgen ze maaltijdcheques, wat nieuw is voor de sector.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen)

Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke ziet op zich geen probleem om de perequatie te hervormen, weliswaar op een redelijke manier, met het behoud van de welvaartsvastheid. Maar ook hij acht het beter dat thema later aan te snijden.

Einde fiscaal voordeel voor tweede woning

Aan de effectentaks wordt evenmin geraakt, maar dat was volgens Vandenbroucke ‘niet prioritair’.

Wat hij wel belangrijk vindt, is dat er een einde komt aan het fiscaal voordeel voor de tweede woning, en dat vanaf 2024. ‘Het is toch niet logisch dat je in deze tijden subsidies geeft met belastinggeld voor een tweede woning.’

Het is toch niet logisch dat je in deze tijden subsidies geeft met belastinggeld voor een tweede woning.

Frank Vandenbroucke

Ook wijst hij erop dat misbruik van auteursrechten voor wie daar geen aanspraak kan op maken, uit de wereld wordt geholpen. 

Er komt ook een bijdrage van de banken en een ‘mini-vennootschapsbelasting’ van 15 procent voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken.

‘Health shift’

Volgens de socialistische minister komt er ook nog een discussie over een mogelijke taxshift. Daarbij pleit hij voor een ‘health shift’, waarbij zo weinig mogelijk belastingen worden geheven op gezonde producten, bijvoorbeeld geen btw op groenten en fruit.

In het huidige akkoord gaan de lasten op tabak en vapers wel al wat omhoog.

Vandenbroucke had het overigens over een ‘zeer goed akkoord’, omdat dankzij de begroting de regering in staat blijft mensen die het moeilijk hebben te beschermen. Zo wordt het hele energiepakket verlengd deze winter en als de prijzen hoog blijven, verwacht hij dat die maatregel zal blijven doorlopen.

6 procent btw op gas en elektriciteit

Er is ook een akkoord over het btw-tarief van 6 procent op gas en elektriciteit, gekoppeld aan accijnzen. ‘We gaan helemaal weg van de onrechtvaardige btw naar een systeem dat mensen beschermt tegen hoge prijzen’, luidde het.

Lees verder onder de afbeelding

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). © Belga

Tevredenheid was er ook bij Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet. Voor de investeringen in het spoor haalde hij 3 miljard euro binnen op een periode van tien jaar. Dat moet het mogelijk maken tegen 2030 het aantal passagiers en het goederenvervoer te verdubbelen.

Zijn MR-collega David Clarinval benadrukte de steun voor de ondernemingen tegen de achtergrond van de hoge energieprijzen en de indexering van de lonen, die voor veel bedrijven zwaar kan binnenkomen. ‘We hebben een akkoord over 1 miljard euro voor een gedefiscaliseerde indexering’, aldus de minister van Zelfstandigen.

Daarbij is sprake van een gedeeltelijk uitstel én een vermindering van de werkgeversbijdragen. Clarinval onderstreepte ook de verlenging van het pakket steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven om de energiefactuur te drukken.

Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne haalde de minimumbelasting op vennootschappen aan, in afwachting van een ruimere beslissing op internationaal niveau. Ze zou volgend jaar 268 miljoen euro in het laatje moeten brengen.

Net als Vandenbroucke wees de Franstalige socialist op de afschaffing van het fiscaal voordeel op de tweede woning vanaf 2024.

Van Peteghem komt tegen december met “eerste fase van ambitieuze fiscale hervorming”

De minster van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), komt nog voor het einde van het jaar met een “eerste gedetailleerde fase van een ambitieuze fiscale hervorming”. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdag gezegd tijdens zijn beleidsverklaring in de Kamer.

De fiscale hervorming van Van Peteghem was dinsdag de laatste nog door te hakken knoop in de begrotingsonderhandelingen van de federale regering. De CD&V-vice, gesteund door partijvoorzitter Sammy Mahdi, had vrijdag nog een plan op tafel gelegd om de lasten op arbeid te laten dalen, wat de gemiddelde werknemer ongeveer 1.300 euro per jaar zou moeten opleveren. 

De premier had eerder al verklaard dat de regering deze legislatuur nog stappen moet zetten in een fiscale hervorming. Maar het plan van Van Peteghem kwam naar verluidt te laat om in het kader van de huidige oefening nog grote stappen te zetten.  Daarom is nu een tijdspad afgesproken.

Van Peteghem krijgt van de regering de opdracht om in december met een “gedetailleerde uitwerking van een eerste fase” van de fiscale hervorming te komen.

Het doel is om die hervorming nog deze regeerperiode in werking te laten treden, zei De Croo in zijn State of the Union.  Het belonen van werk staat daarbij voorop. In dat kader komt er ook een hervorming van het sociaal tarief, zodat dat gelinkt wordt aan de inkomens. “Zo komt de hulp terecht bij mensen die ze echt nodig hebben en duwt vooral geen mensen uit de arbeidsmarkt”.

Partner Content