Parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de kerk: ‘Slachtoffers centraal plaatsen’

Archiefbeeld van de kerk van Deinze, 9 februari 2023. © Belga

Naar aanleiding van de getuigenissen in de Canvas-reeks ‘Godvergeten’ komt er een parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de Kerk. Die zou al eind deze maand van start kunnen gaan.

Naar aanleiding van de getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken in de VRT-documentaire ‘Godvergeten’ vragen alle partijen in de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie. Alleen was nog niet helemaal duidelijk hoe ver die commissie moet reiken. De groene meerderheidspartijen Groen en Ecolo wilden bijvoorbeeld voornamelijk focussen op de slachtoffers en het gerechtelijk onderzoek, en de financiering van de erediensten buiten beschouwing laten, om zo sneller te kunnen werken.


Na breed informeel overleg tussen de partijen is nu overeengekomen om de slachtoffers inderdaad centraal te plaatsen. Maar ook de financiering van de kerk kan aan bod komen, zij het enkel in het kader van de responsabilisering van de kerk voor de schadelijke gevolgen van het misbruik. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de schadeloosstelling.
De Kamer zal zich ook buigen over het gerechtelijk onderzoek naar het seksueel misbruik in de kerk, de zogenaamde ‘Operatie Kelk’. Het parlement rekent daarvoor op de medewerking van de Hoge Raad voor Justitie.


Tot slot worden de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie die zich tussen 2010 en 2011 al over de kwestie boog geëvalueerd, en moet er aandacht zijn voor daders die naar het buitenland zijn vertrokken of gestuurd door de kerk.


Het is de bedoeling om de onderzoekscommissie officieel op te richten in de plenaire vergadering van 19 oktober. De Commissie zou dan tot 31 maart de tijd krijgen om conclusies en aanbevelingen te formuleren.
De timing is een heikel punt, omdat de Kamer voor de verkiezingen van 9 juni wordt ontbonden terwijl de werkzaamheden van een onderzoekscommissie heel wat tijd in beslag nemen en het parlement nadien nog tot een consensus moet komen over de conclusies en aanbevelingen. Het is daarom volgens ingewijden niet uitgesloten dat er wordt verdergewerkt in de volgende legislatuur.

Partner Content