Open VLD wil flexi-jobs uitbreiden, op termijn naar alle sectoren

Vincent Van Quickenborne. © PhotoNews

Als het van Open VLD afhangt, moeten flexi-jobs op termijn in alle sectoren worden toegelaten. De komende weken willen de Vlaamse liberalen het systeem uitbreiden naar meer sectoren, zoals zorgfuncties.

Volgens onderzoek van Acerta is het aantal flexi-jobs het voorbije jaar met de helft gestegen in ons land. Het systeem maakt het mogelijk dat een werknemer of gepensioneerde onder bepaalde voorwaarden wat kan bijverdienen, zonder sociale bijdragen of belastingen te betalen. Het is vandaag wel beperkt tot bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, sport-, cultuur- en zorgsector.


Open VLD was indertijd een grote pleitbezorger van de flexi-jobs. Vicepremier Vincent Van Quickenborne ziet in de cijfers van Acerta een bevestiging dat het systeem intussen een belangrijke bijdrage levert aan de groei van heel wat ondernemingen en sectoren. “Wij hebben destijds gezorgd voor de invoering van dit systeem. Nu zien we dat meer en meer mensen en sectoren er gebruik van maken. De komende weken willen we er dan ook voor zorgen dat het systeem wordt uitgebreid naar nog veel meer sectoren”, aldus Van Quickenborne.


Zo werkt zijn partijgenote Tania De Jonge aan een wetsvoorstel om het systeem nog meer toe te passen in de zorgsector. Vandaag kan dat enkel voor niet-zorgberoepen. De Jonge wil dat opentrekken naar zorgfuncties. “We moeten nu maatregelen nemen om de druk op het zorgpersoneel te verlichten”, licht het Kamerlid toe. “We moeten mensen die beschikken over de juiste diploma’s toelaten om bij te springen en zo mee de vele en diverse zorgtaken te vervullen.”


Op termijn willen de Vlaamse liberalen de flexi-jobs mogelijk maken in alle sectoren van de economie. “Als je ziet hoeveel sectoren smeken om werknemers die flexibel kunnen worden ingezet, dan besef je hoeveel potentieel we onbenut laten”, vindt Van Quickenborne. “Als iemand zin heeft om buiten de werkuren wat bij te klussen, of als een 65-plusser dat gewoon graag doet, waarom zou de overheid dan moeten bepalen in welke sectoren dat wel of niet mag?”


Vanuit de Vlaamse regering kwam ook al de vraag om flexi-jobs in het onderwijs mogelijk te maken.

Partner Content