Ook Parlement Duitstalige Gemeenschap gaat pensioenregime verkozenen en ministers herzien

Archiefbeeld van het Duitstalig parlement in Eupen © BELGA

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap gaat op zijn beurt het pensioenregime van zijn gewezen leden en ministers herzien.

De plenaire vergadering buigt zich op de volgende plenaire zitting over een ontwerpdecreet dat de bijzondere regeling schrapt die voorziet dat parlementsleden met een gemengde loopbaan 20 procent meer dan wettelijk pensioenplafond kunnen krijgen. Zo meldt het parlement dinsdag.

Weinig Duitstalige parlementsleden overschrijden het plafond aangezien ze hun mandaat deeltijds uitoefenen, merkt het parlement op. “De parlementaire pensioenen die ze ontvangen liggen een stuk onder het plafond van de wet-Wijninckx. Een parlementslid met vijf jaar anciënniteit krijgt momenteel een maandelijks pensioen van 140 euro bruto, of 280 euro voor fractie- of commissievoorzitters. Slechts enkele gewezen mandatarissen die gedurende een significante periode parlementsvoorzitter of voltijds minister waren, ontvangen een gecumuleerd pensioen dat hoger ligt dan het plafonds-Wijninckx”. 

Hoewel de speciale regeling niet onwettig is, heeft de algemene vergadering van het Pensioenfonds beslist dat het nodig was deze regeling te schrappen. Een voorstel in die zin wordt tijdens de plenaire vergadering van mei behandeld.

Partner Content