Nog veel vragen bij actieplan kinderopvang in onderzoekscommissie

Illustration picture shows children's day care center 't Sloeberhuisje, in Mariakerke, Thursday 17 February 2022. Police have closed access to the site after a judicial investigation has been opened. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE © Belga

Bij de leden van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang rezen veel vragen, onder meer over welke criteria gehanteerd zullen worden om een handhavingsprocedure in een kinderopvang al dan niet op te starten.

In de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang in het Vlaams Parlement is vrijdag Leo Van Loo aan het woord gekomen. Van Loo is de opdrachthouder die het actieplan kinderopvang dient uit te voeren. Belangrijke focussen liggen op een grotere transparantie binnen de sector, strengere vergunningsvoorwaarden voor kinderopvanginitiatieven en een sterkere verankering van het voorzorgsprincipe. Bij de leden van de onderzoekscommissie rezen veel vragen, onder meer over welke criteria gehanteerd zullen worden om een handhavingsprocedure in een kinderopvang al dan niet op te starten.

De onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang is door het Vlaams Parlement opgericht naar aanleiding van het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke in februari en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in enkele andere kinderopvanginitiatieven.

In een halfuur schetste opdrachthouder Van Loo de uitwerking van het actieplan dat door voormalig minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) is opgesteld, waarna anderhalf uur aan vragen volgde. Informatie over elke kinderopvang wordt vanuit de verschillende diensten automatisch samengebracht en zal normaal gezien vanaf deze zomer openbaar worden gemaakt. Een inschatting over eventuele risico’s en tekortkomingen binnen de opvang moet ook automatisch opgesteld worden. 

Over die risico-inschatting rezen nog veel vragen bij de parlementsleden. ‘Welke tekorten moet een voorziening hebben voordat het in een handhavingsprocedure terechtkomt?’, vroeg Ilse Malfroot (Vlaams Belang) zich af. ‘Welke criteria worden gehanteerd?’

PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele en Groen-parlementslid Celia Groothedde spraken beiden over het volgens hen te grote aantal kinderen per begeleider. ‘Als er geen personeel is om dit actieplan uit te voeren, gaan we niet ver springen’, stelde Vandecasteele.  ‘Het overtal in de kinderopvang is nijpend’, trad Groothedde haar bij. ‘Als er zich dan een incident voordoet, kunnen we dan wel zeggen dat de begeleider schuld treft?’

Leo Van Loo verzekerde dat de bezetting in een kinderopvang meegenomen wordt in de risico-analyse, net als de pedagogische en financiële situatie en eventuele signalen en klachten die er over de voorziening zouden zijn. 

Het voorzorgsprincipe moet voor verschillende parlementsleden, onder meer voor Freya Saeys (Open VLD), decretaal verankerd worden. De opdrachthouder gaf aan dat de huidige regelgeving hieromtrent verder onderzocht wordt, om na te gaan of dit op dit moment al voldoende het geval is. 

‘Zaken als een risico-analyse zijn eigenlijk ‘no-brainers’ voor mij’, sloot commissievoorzitter Koen Daniëls (N-VA) af. ‘Hoe komt het dat dit nu pas gebeurt?’ 

Van Loo antwoordde daarop dat de meeste dingen al in gebruik zijn, maar dat het vooral de bedoeling is van dit actieplan om een en ander aan elkaar te koppelen. Klachten en meldingen zullen bijvoorbeeld automatisch aan het dossier van een opvangvoorziening toegevoegd worden.

Partner Content