Mahdi hertekent partijstructuur CD&V: ‘Geen baronieën meer’

Sammy Mahdi (CD&V). © Belga

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft de interne structuur van zijn partij hertimmerd. Meer centraliseren en alle geledingen binnen de partij beter laten samenwerken vormen de rode draden door de aanpassing. ‘Het model van de Spaanse herberg is niet efficiënt’, zegt Mahdi in Het Laatste Nieuws.

De wijzigingen aan de partijstructuur namen een start daags na zijn verkiezing tot partijvoorzitter in mei. Dat CD&V moest sleutelen aan de eigen organisatie en structuur om die professioneler en moderner te maken, was overigens ook een van de aanbevelingen van de ’12 apostelen’, die zich moesten buigen over de oorzaken van de zwakke verkiezingsuitslag.  Volgens Mahdi vormde het timmerwerk zijn hoofdbezigheid de voorbije maand.

‘Sommigen ervaren die wijzigingen als fors en fel, maar het zijn aanbevelingen die al langer leefden binnen de partij.’

Het was oorspronkelijk de bedoeling de structuur op 1 september in een andere plooi te leggen, ‘maar we hebben gas gegeven: de grote lijnen liggen nu al vast’, aldus de voorzitter van de Vlaamse christendemocraten. ‘CD&V moet één ploeg vormen, dus geen baronieën die naast elkaar bestaan’, benadrukt Mahdi. ‘We hebben de partijwerking intern gecentraliseerd: de knopen worden in het vervolg doorgehakt met een beperkt aantal personen. We hebben én minder managers én verwelkomen heel wat nieuwe mensen op ons hoofdkwartier. De partijstructuur krijgt nu meer een piramidevorm. De samenwerking tussen de parlementsfracties en de studiedienst moet intenser.’

Partner Content