Kan Nicole De Moor de opvangcrisis oplossen?

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). © Belga
Noreen Muhammad

De opvangcrisis zorgt al maanden voor een netelige situatie aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Eergisteren kondigde kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) nieuwe maatregelen aan. Een overzicht.

Wat is het probleem?

Volgens Fedasil is er een accuut gebrek aan voldoende plaatsen om alle mensen op te vangen die komen aankloppen aan het opvang- en aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. ‘Er wordt voorrang verleend aan kwetsbare personen waaronder gezinnen, minderjarigen op de vlucht, vrouwen, zieken of bejaarden’, zegt een woordvoerder.

De organisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen is ongerust over de schrijnende situatie aan het Klein Kasteeltje. ‘De situatie verslechtert. Dagelijks zijn er alleenstaande mannen die zich laten registreren om nadien met een bang hart op straat te overnachten. Een groot deel van hen wordt toegang ontnomen.’

De duur van de asielprocedures heeft rechtstreekse gevolgen voor Fedasil: als de procedure lang duurt, blijven mensen ook langer in de centra en zijn er minder plaatsen ter beschikking voor nieuwe asielzoekers.

Asielzoekers die geen opvangplaats hebben gekregen, stappen naar de rechter om een plaats te eisen. Fedasil wordt herhaaldelijk veroordeeld om deze mensen op te vangen op straffe van betaling van dwangsommen. ‘Tot nu toe heeft Fedasil geen dwangsommen betaald aan asielzoekers, ook al is het uitermate moeilijk geworden om alle mensen onder te brengen die een gerechtelijke beslissing in hun voordeel hebben gekregen’, verduidelijkt Fedasil.

Wat is volgens De Moor de oplossing?

De regering kijkt onder meer naar het leger. Defensie zal in eerste instantie 750 tijdelijke opvangplaatsen in militaire kwartieren mogelijk maken, om Fedasil  en/of andere organisaties de tijd te geven een structurele oplossing te voorzien.

‘In een tweede fase zal Defensie of een andere overheidsdienst gebruik maken van bestaande raamcontracten om een containerdorp met 750 opvangplaatsen te bouwen’, zegt de woordvoerder van defensieminister Ludivine Dedonder (PS).

‘Vandaag stelt Defensie al bijna 6.000 opvangplaatsen ter beschikking, goed voor 20 procent van de totale opvangcapaciteit in ons land’, klinkt het nog.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie maakt niet enkel de aanpak van instroom van migranten prioritair, maar stelt ook een ‘project uitstroom’ voor.

In Zaventem wordt een ´Dublin-centrum´ opgericht met een capaciteit van 220 personen. Vluchtelingen die reeds in een andere EU-lidstaat een asielprocedure doorlopen, moeten ontmoedigd worden om naar België af te zakken en de procedure te herstarten.  Het Dublin-centrum heeft de bedoeling om van daaruit de terugkeer naar het oorspronkelijke EU-land te versnellen.

Daarnaast tracht het centrum te vermijden dat asielzoekers in meer dan één land asiel aanvragen. Via Dublin kan een persoon slechts in één Europees land asiel aanvragen. Het eerste Europese land waar iemand wordt geregistreerd, is verantwoordelijk voor de asielaanvraag.

Is dit allemaal voldoende?

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen valt het nog af te wachten welk resultaat dit pakket aan maatregelen zal oplevert. ‘Het Dublin-centrum is een bestaand centrum dat een andere bestemming krijgt’, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘De intentie om opnieuw meer lokaal te investeren door meer opvangcentra te openen is een voorstel dat we al gedurende een langere periode steunen.’

Groen bevindt zich op dezelfde lijn als Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Het is nog afwachten hoe de opvangcentra operationeel zullen werken’, zegt Kamerlid Eva Plateau. Groen juicht het pakket aan extra maatregelen zeker toe. ‘Het is absoluut onaanvaardbaar dat mensen op straat moeten slapen. De maatregelen die nu zijn goedgekeurd duiden op een vlotte werking. Met deze maatregelen wordt er extra personeel aangeworven dat een versnelling hoger zal schakelen om de dossiers te behandelen’, vult Platteau aan.

De partners van Fedasil en Fedasil zelf kampen met een verzadiging van de opvangstructuren voor asielzoekers. Het netwerk telt momenteel meer dan 31.000 opvangplaatsen, verdeeld over bijna 90 collectieve centra en individuele opvangplaatsen die door OCMW’s en verenigingen worden beheerd.

Verder worden er momenteel door de federale regering verschillende pistes besproken. Fedasil heeft op zeer korte termijn noodcapaciteit nodig om mensen van de straat te halen. ‘We gaan door met het openen van plaatsen in ons reguliere netwerk, zoals nieuwe centra in Verviers, Machelen en extra bedden in bestaande centra’, zegt Fedasil.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content