Jo Brouns (CD&V): ‘Ik zal stikstofakkoord niet schrappen’, maar er komen wel aanpassingen

Minister Jo Brouns, tijdens een werkbezoek aan Zevekote, 24 mei 2022. © Belga

In een interview met De Zondag zegt Jo Brouns (47), de kersverse Vlaamse minister van Landbouw, dat hij niet van nul zal herbeginnen met het stikstofakkoord. Maar: er komen wel aanpassingen.

Waarom is de CD&V’er gevraagd om eerder deze maand minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw te worden, vraagt De Zondag.

‘Omdat de puzzel klopte, zeker? Ik kén de landbouwwereld: dat was heel belangrijk. Ik kom bovendien uit de Vlaamse fractie en de geografische puzzel kopt: dat waren ook twee voorwaarden’.

Waarom zit hij gewrongen met het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering in februari afsloot?

‘Ik zit daar niet mee gewrongen. Er was een akkoord nodig, laat dat duidelijk zijn. Onze stikstofdichtheid per hectare behoort tot de hoogste van Europa en dus moesten we maatregelen nemen voor alle sectoren die stikstof uitstoten, waaronder de landbouw.’

‘Deze maatregelen liggen nu voor in een openbaar onderzoek dat loopt tot 17 juni. Dat betekent dat ze in elke gemeente ingekeken kunnen worden. Dat is de normale gang van zaken. Ik zou ook alle betrokkenen oproepen om het te bekijken’.

Is het niet vreemd dat uw partij de boeren oproept om bezwaren in te dienen tegen het akkoord?

‘Dat is een foute framing. Je moet luisteren naar wat ik zeg. Wij vragen iedereen om de plannen te bekijken. En wie niet akkoord is, moet bezwaar indienen. Als er terechte bezwaren komen, dan zal het akkoord aangepast worden.’

Valse verwachtingen

Er zullen bezwaren en aanpassingen komen, geeft Brouns aan. ‘Ik kan nu al voorbeelden geven. Er is bijvoorbeeld een bepaalde emissiereducerende techniek voor varkens waar geen rekening mee gehouden werd voor het opmaken van de scores die aan de bedrijven gegeven werd. Dat kan natuurlijk niet’.

Is het denkbaar dat hij van nul herbegint, zoals de Boerenbond eist?

‘Ik wil geen valse verwachtingen creëren. Ik zal het akkoord niet schrappen. Ook ik wil absoluut minder uitstoot van stikstof. Alleen wil ik dat op een correcte manier bereiken, in samenspraak met de boeren.’

Hij wil, zegt hij, opkomen ‘voor de individuele boeren, niet voor belangenorganisaties zoals Boerenbond of Natuurpunt’

Stoort het hem dat hij de vriend van de Boerenbond wordt genoemd?

‘Ik kom goed overeen met Lode Ceyssens (voorzitter van de Boerenbond, red.), die een oud-collega is als burgemeester, maar ik ben daarom zijn woordvoerder niet. Ik heb ook goede contacten met mensen van Natuurpunt. Weet je wat mijn ambitie is? Op het kleine stukje aarde dat Vlaanderen is, én landbouw én wonen én industrie én natuur verzoenen. Dat is een gigantische uitdaging, maar ik geloof dat het kan’.

Lees het volledige interview in De Zondag, met onder meer ook vragen over Vivaldi, de zin van blijvende CD&V-aanwezigheid in de regering en de verdere regionalisering van de tewerkstellingspolitiek, via deze link.

Partner Content