Inreisverboden voortaan sneller in politiedatabank

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) in de Kamer op 16 maart 2023. © Belga

Inreisverboden zullen voortaan sneller worden opgenomen in de nationale politiedatabank. Dat is het gevolg van een nieuw protocol tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politie, dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) dinsdag toelichtte tijdens een bezoek aan Dendermonde.

Wanneer iemand die onwettig in België verblijft het bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, kan de Dienst Vreemdelingenzaken daar ook een inreisverbod aan toevoegen. Zo kan die persoon België niet meer in nadat hij het land heeft verlaten. De controle daarop verliep tot nog toe echter nogal complex. De DVZ verwerkte de inreisverboden, waarna de politie ze nog eens in de eigen databanken moest verwerken alvorens ze de gegevens kon raadplegen tijdens grenscontroles. Daar ging vaak heel wat tijd over.  

In een nieuw protocol tussen de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken wordt nu afgesproken om beide systemen te koppelen: de inreisverboden worden bij de politie voortaan automatisch gevalideerd en onmiddellijk geregistreerd. Dat moet de controles aan de grenzen efficiënter maken, lichtte staatssecretaris de Moor dinsdag toe tijdens een bezoek aan Dendermonde. 

“Hoe sneller de diensten weten dat iemand geen toegang tot het grondgebied heeft, hoe sneller de diensten ook kunnen optreden”, zegt de Moor. Volgens de staatssecretaris kan de politie de controle op de inreisverboden door de automatische koppeling voortaan met een tiende van het huidige personeel doen. “Er is nergens volk te veel en hoe meer de politie op straat kan worden ingezet, hoe beter voor iedereen.”  

De Dienst Vreemdelingenzaken registreerde vorig jaar 2.322 inreisverboden in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie en 1.725 inreisverboden in het Schengeninformatiesysteem (SIS). In dat laatste geval gaat het om personen die een inreisverbod voor de hele Schengenzone kregen. Een inreisverbod kan tot ruim tien jaar duren.

Partner Content