Franstalige partijen ondertekenen opgefrist Charter voor Democratie

Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez

PS, MR, Ecolo, les Engagés en DéFI hebben vrijdag een opgefriste versie ondertekend van het Charter voor de Democratie, dat de krijtlijnen vastlegt voor hun omgang met extreemrechts.

In hun gezamenlijke tekst stellen de voorzitters vast dat het Franstalige deel van België een uitzondering vormt in Europa, omdat extreemrechts er niet doorbreekt. ‘Dat is reden tot tevredenheid, maar ook een aanleiding om er over na te denken’, schrijven ze. ‘Wij denken dat het cordon sanitaire van onze partijen heeft bijgedragen aan die afwezigheid, of quasi-afwezigheid. Desalniettemin heeft de opkomst van de sociale media hen een forum gegeven waarover ze daarvoor niet beschikten, zonder enige regulering. Die nieuwe media hebben het extremistische gevaar nieuw leven ingeblazen. Het gevaar dat wij de kop willen indrukken omdat het onze fundamentele vrijheden en democratische waarden bedreigt. Tegenover die dreiging voor onze samenleving, onze instituten en ons democratisch systeem achten wij het vandaag nodig om onze overtuiging opnieuw te bevestigen, om onze fundamentele waarden en onze grondwettelijke principes te verdedigen.’

Het charter is volgens de auteurs van toepassing op alle plaatsen en in alle omstandigheden, voor de mandatarissen, militanten en kandidaten. De hernieuwing van de overeenkomst werd nodig geacht na het debat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Partner Content