Fel bekritiseerde Antwerpse budgetwijziging krijgt groen licht

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen.

De Antwerpse gemeenteraad heeft de aanpassing aan het meerjarenplan goedgekeurd die het stadsbestuur wil doorvoeren om de economische crisis het hoofd te bieden. Net als de ruim 250 betogers buiten, uitte ook de oppositie binnen felle kritiek.

Het stadsbestuur moest voor de periode 2022-2025 op zoek naar 350 miljoen euro voor de door de indexeringen stijgende loonkosten en nog eens 150 miljoen euro voor de stijgende energiefactuur. “Er komt geen belastingverhoging, we blijven structureel in evenwicht en we blijven investeren”, zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA). “Elke schepen heeft met pijn in het hart bekeken wat mogelijk was.”

Verschillende door de schepenen gevonden besparingen kregen de voorbije maanden al de wind van voor vanuit de getroffen sectoren, zoals het schrappen van projectsubsidies voor cultuur en het beperkt indexeren van werkingsmiddelen voor jeugdwerk. “Het zijn niet de sterkste schouders die de lasten zullen moeten dragen”, zegt Groen-fractieleidster Ilse Van Dienderen. “Men had bijvoorbeeld het dividend van de haven kunnen indexeren, maar dat is dan weer niet gebeurd.”

Vlaams Belang had het onder meer over het dure “N-VA-propagandafeestje” bij de heropening van het KMSKA en de middelen die naar ontwikkelingssamenwerking gaan, ten opzichte van prijsstijgingen voor dienstverlening. “Dit stadsbestuur maakt het leven duurder voor de gewone Antwerpenaar”, zegt fractieleider Sam Van Rooy. “De stijgende parkeertarieven, prijzen van vuilniszakken, administratieve diensten en zwemlessen,.. velen kunnen dat niet meer aan.”

PVDA wees de beschuldiging van het stadsbestuur af dat de uiterst linkse partij liever zou hebben dat de stad schulden zou maken om de crisis te boven te komen. “Het gaat om de keuzes die je maakt om het geld te zoeken”, zegt fractieleider Peter Mertens. “Er wordt bespaard op personeel en dus op dienstverlening, want dat personeel zit nu al op het tandvlees.

Partner Content