Vlaamse begroting: duurdere dienstencheques op tafel

Bart Somers, Hilde Crevits en Jan Jambon. © Belga

De Vlaamse ministers hebben vrijdag hun wensenlijstje voor het laatste jaar van de legislatuur op de vergadertafel van minister-president Jan Jambon gelegd. Omstreeks 21.30 uur gingen ze uit elkaar, om zaterdagnamiddag opnieuw samen te komen over de begroting.

De sfeer op het Martelaarsplein zit, volgens alle betrokkenen, goed. Dat is een Wetstraatcliché, maar in dit geval lijkt het, gezien de stelligheid waarmee de wensen in de verf worden gezet, ook waar te zijn. CD&V wil zoals bekend 330 miljoen euro uit de brand slepen om de kinderopvang te versterken. De twee coalitiepartners gaan daarmee akkoord, zolang de christendemocraten ook bereid zijn tot een aanzienlijke besparing op hun eigen bevoegdheden. CD&V heeft daarom voorgesteld om te beknibbelen op de doelgroepenkorting die bedrijven krijgen voor oudere werknemers, een bevoegdheid van CD&V-minister Jo Brouns. Die maatregel zou 100 miljoen euro in het laatje kunnen brengen.

Meer omstreden is het voorstel van CD&V om te morrelen aan de dienstencheques. Die zouden, als symbool, 9 euro blijven kosten, maar minder belastingvermindering krijgen. N-VA en Open VLD aarzelen over dat idee, omdat de dienstencheques worden gezien als een tegemoetkoming aan de actieve bevolking. Alle partijen zijn het er over eens dat de kinderopvang niet enkel financieel moet worden versterkt, maar dat ook de regels moeten worden bijgestuurd. Zo wil Open VLD graag een voorrangsregeling invoeren voor werkenden en voor mensen in een relevante opleiding. N-VA zou de voorrang volgens verschillende betrokkenen willen beperken tot de werkenden.

Er zouden ook logistieke medewerkers komen voor de kinderopvanginitiatieven en Open VLD wil het federale niveau vragen om flexi-jobs in te voeren in de sector. Voor dat laatste idee is minder animo. De liberalen willen ook graag een verhoging van de jobbonus, met 100 euro per jaar, uit de brand slepen. Dat plan zou voor enkele tientallen miljoenen wegen op de begroting. De twee coalitiepartners willen Open VLD die trofee gunnen.

De liberalen vragen daarnaast geld voor een nieuwe incentive voor particulieren om een elektrische wagen te kopen. Die maatregel is nog onzeker, maar er zou wel zeker geld komen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Ook een budget voor het Turboplan van Bart Somers zit in het liberale wensenlijstje. Met dat plan wil hij mensen met migratieroots beter inburgeren door hen sneller aan het werk te helpen. N-VA is het plan niet ongenegen, omdat het rond activering draait.

De Vlaams-nationalisten hebben vrijdag budget gevraagd voor de Blue Deal van minister van Omgeving Zuhal Demir en voor gronden om bos aan te planten. Ook een verlichting van de energiefactuur zit in de pijplijn. Daarover zouden de drie consensus hebben. N-VA aast ook nog steeds op een knip in de groenestroomcertificaten voor grote bedrijven. Dat werd vrijdag nog niet besproken, maar de liberalen lieten eerder al verstaan dat die knip wat hen betreft in de huidige vorm onbespreekbaar is. Dat standpunt is niet veranderd. Zaterdag, na het congres van Open VLD, vergaderen de ministers verder. De drie partijen hopen zaterdagavond af te ronden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content