Mahdi op ‘Respect’-congres: ‘CD&V is enige alternatief voor rood-gele combine’

Sammy Mahdi op de CD&V-nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2023. © Belga

Voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is zijn partij na de verkiezingen in 2024 de enige garantie dat elke Vlaming – ook de vergeten Vlaming – “gehoord wordt” en dat “de minachting voor de landelijke gebieden en de buitenwijken van de grootsteden stopt”.  In zijn slotspeech op het ‘Respect’-congres in Gent zette Mahdi zijn partij in de markt als enige alternatief voor de “rood-gele combine” tussen N-VA en Vooruit. Dat “geheime huwelijk” leidt volgens Mahdi enkel tot meer wantrouwen en overheidsbetutteling.

CD&V-voorzitter Mahdi kon zaterdag in Flanders Expo het gemeenschapscongres van zijn partij afsluiten met een staande ovatie en een unaniem goedgekeurde congrestekst met daarin zowat 150 inhoudelijke voorstellen. Die voorstellen vormen volgens Mahdi  “de apotheose van de vernieuwingsoperatie die vorige zomer werd ingezet” en moeten zijn partij “een smoel geven”. 

CD&V wil zich opwerpen als de partij voor de ‘vergeten’ Vlaming, de partij die zich verzet tegen te grote overheids’betutteling’ vanuit Brussel en tegen dalende basisdienstverlening (bv. geldautomaten, postkantoren, openbaar vervoer) in de landelijke gebieden, de kleinere steden en buitenwijken van de grootsteden.  Mahdi richt zijn pijlen op “de rood-gele combine”, waarmee hij doelt op Vooruit en N-VA.

Een huwelijk tussen N-VA en Vooruit zal volgens hem leiden tot nog meer centrale aansturing en een grotere afstand tussen de Dorpsstraat en de Wetstraat. “Het zal leiden tot nog meer minachting voor wie niet tot de happy few behoort”, aldus Mahdi. Meer zelfs: “Met die visie op de samenleving dreigt ons hecht en warm Vlaanderen zijn ziel te verliezen”. 

Voor Mahdi is de keuze in 2024 duidelijk: “Willen we leven in een authentiek, betrokken en hecht Vlaanderen of in een etatistisch, centraal en kunstmatig aangstuurd Vlaanderen dat betuttelt?”. Volgens hem zal de “roodgele combine” enkel leiden tot “meer wantrouwen in mensen” en is CD&V  “de enige garantie dat elke Vlaming na 2024 gehoord wordt”.

‘Ziel van Vlaanderen staat op het spel’

CD&V hield zaterdag in Flanders Expo in Gent haar gemeenschapscongres onder de noemer ‘Respect’. Volgens de Vlaamse christen-democraten staat de Vlaming bij de verkiezingen van 2024 voor de keuze tussen de evolutie naar “een hardvochtig, betuttelend en etatistisch Vlaanderen” of naar een “hecht, authentiek en betrokken gemeenschap”. Voor CD&V staat bij die keuze “de ziel van Vlaanderen op het spel”.

Met haar ideologisch congres wil CD&V haar kernwaarden, zoals het personalisme, scherper aflijnen. De partij ziet een aantal fundemantele breuklijnen in de maatschappij en kiest positie. Ze verzet zich tegen het kosmopolitisme en een te grote aansturing vanuit een centrale overheid (etatisme).

CD&V gelooft meer in een model van lokale tradities en van vertrouwen en verantwoordelijkheid waarbij elke mens telt en respect verdient. De partij vraagt daarbij meer aandacht voor ‘vergeten’ plattelandsgebieden en buitenwijken en deelgemeenten van grootsteden.

(Lees verder hieronder.)

Dat drie op de vier Vlamingen buiten de Vlaamse ruit wonen, is volgens de partij onderbelicht. Die houding wordt ook weerspiegeld in verschillende voorstellen die op het congres voorliggen, zoals het pleidooi voor voldoende basisdiensten als geldautomaten, postkantoren en bussen.

De partij wil gezinnen ook versterken door een flexibeler en moderner ouderschapsverlof waarbij elk kind een rugzak aan verlofdagen toegekend wordt. Die dagen kunnen dan flexibeler verdeeld worden tussen (plus)mama’s, (plus)papa’s en grootouders. Het gaat om een zogenaamd kindvolgend verlofkader naar Scandinavisch model, waarbij het aantal verlofdagen voor de opvoeding op basis van het kind en niet per ouder worden vastgelegd.  

Andere voorstellen focussen op het rechten en plichten-verhaal voor wie deel wil uitmaken van de gedeelde gemeenschap, zoals verplichte taallessen voor nieuwkomers of het koppelen van ontwikkelingssamenwerking aan de bereidheid van landen om uitgewezen landgenoten terug te nemen.  Partijvoorzitter Sammy Mahdi sluit het congres zaterdagnamiddag af met een toespraak.

Partner Content