Ewald Pironet

‘De socialisten hebben het gemunt op de Nationale Bank, of beter gezegd: op haar cijfers’

Het is stuitend dat een vicepremier de Nationale Bank in diskrediet brengt omdat het gevraagde advies hem niet zint.

PS-voorzitter Paul Magnette laat geen gelegenheid voorbijgaan om de Nationale Bank en gouverneur Pierre Wunsch onder vuur te nemen. ‘Het is niet de rol van de Nationale Bank om ultraliberale doctrines te verspreiden’, aldus Magnette vorige week. Directe aanleiding was een rapport van de Nationale Bank waaruit blijkt dat de Belgische begroting een absolute ramp is en dat er van structurele verbetering nauwelijks sprake is. Dat schoot de socialist Magnette in het verkeerde keelgat.

Nochtans is het helemaal geen nieuwe boodschap van de Nationale Bank. Al jaren stelt ze in haar verslagen over de economische en financiële ontwikkelingen dat de ‘begrotingssituatie van de Belgische overheden zorgwekkend is en de onhoudbare uitgavengroei dringend moet worden aangepast’. Die verslagen worden goedgekeurd door het directiecomité van de Nationale Bank. Daarin zit ook Vincent Magnée, ooit actief op allerlei PS-kabinetten. Dat er iets moet worden gedaan aan onze overheidsfinanciën is geen ultraliberaal standpunt, maar wel een gezonde waarschuwing op basis van onbetwistbare cijfers.

Nog kwaadaardiger was de recente kritiek van vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit). Binnen de regering-De Croo kon geen overeenstemming worden bereikt of ze de banken moest verplichten om de spaarrente op te trekken. Zoals zo vaak als ze er niet uitkomt, schoof de regering de hete aardappel door en deze keer vroeg ze advies aan de Nationale Bank. Die antwoordde uiterst genuanceerd: er was wel wat ruimte voor een verhoging maar dat moest zeer geleidelijk gebeuren. Dat schoot socialist Vandenbroucke dan weer in het verkeerde keelgat.

De socialisten wilden dat de regering de wettelijke minimumspaarrente fors optrok. Omdat de Nationale Bank veel voorzichtiger was, trok Vandenbroucke niet alleen het advies van de Nationale Bank in twijfel, maar meteen ook al haar cijferwerk. ‘Ze kloppen ernaast’, zei hij. Maar ook het advies over de spaarrente werd unaniem goedgekeurd, dus ook door Magnée. Het is stuitend dat een vicepremier de Nationale Bank in diskrediet brengt omdat het gevraagde advies hem niet zint.

Het is begrijpelijk dat de socialisten zich wensen te profileren met het oog op de volgende verkiezingen. De PS wordt opgejut door het communistische PTB-PVDA en Vooruit merkt dat de partij van Raoul Hedebouw het ook in Vlaanderen steeds beter doet. Maar de cijfers en het sérieux van de Nationale Bank voortdurend ongefundeerd in twijfel trekken is niet de juiste strategie. Dat voedt alleen het populisme en extremisme.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content