Jean-Marie Dedecker (LDD)

‘De automobilist is stilaan de martelaar van het Martelarenplein’

‘Statistieken over verkeersboetes worden hier voorgesteld als zegebulletins’, schrijft Kamerlid en burgemeester Jean-Marie Dedecker. ‘Flitspalen zijn nu lucratieve trekbakken voor de zieltogende stadsbegrotingen.’

In de eerste helft van 2022 werden er al meer dan drie miljoen boetes uitgeschreven voor overdreven snelheid. Een record en een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. In de eerste helft van 2021 klopte het haljaarrecord nog af op 2,3 miljoen. Geen wonder. In twee op de drie gevallen reed de “hardrijder” nauwelijks 1 tot 10 kilometer te snel, in absolute cijfers gaat het dus om 1,98 miljoen lichte overtredingen.

Sedert de Vlaamse Regering de snelheid op de gewestwegen ingeperkt heeft tot 70 km per uur is het flitstoestel een nieuwe jackpot. In Wallonië is die snelheidslimiet nog altijd 90 km per uur. Verkeersboetes zijn dus niet alleen een verkapte vorm van belastingen maar ook verborgen geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië. België telt 422 trajectcontroles, waarvan er momenteel 186 geactiveerd zijn: 155 in Vlaanderen, amper 25 in Wallonië en een zestal in Brussel. Deze in de 2.600 meter lange Brusselse Annie Cordytunnel, waar dagelijks 60.000 wagens doorrijden, werkt zelfs niet. De gemeenten waaronder de ex-Leopoldtunnel doorloopt (Koekelberg, Molenbeek) ruziën nog over het percentage van de boeteopbrengst dat hen toekomt.

In onze hoofdstad word je zelfs meer beboet voor een snelheidsovertreding dan voor het in de fik steken van een auto. In het tweede geval kom je er vanaf met een kortstondige administratieve aanhouding en een geseponeerd proces-verbaal. In 2023 zal men de overige 235 trajectcontroles, waarvan het leeuwenaandeel van 172 terug in Vlaanderen zal liggen, ook activeren. Daarnaast staan er in Vlaanderen 160 camera’s per miljoen inwoners, in het flitsende Frankrijk bijvoorbeeld maar 50.

In sommige gemeenten zijn trajectcontroles zelfs een verdienmodel geworden voor privébedrijven. In Bonheiden bijvoorbeeld vloeit 24 euro per verkeersboete onder andere naar Glenn Janssens Trafiroad, de ‘Keizer van de Wegwijzer’. De gemeenten moeten de opbrengsten van hun kleine flitsboetes immers niet meer doorstorten naar de federale instanties (snelheidsovertredingen tot 70 km per uur vallen onder Gas 5) en spijzen er de gemeentekas mee. Flitspalen zijn nu lucratieve trekbakken voor de zieltogende stadsbegrotingen.

Tijd, plaats en omstandigheden zouden een criterium moeten zijn, maar verkeersrechtspraak is gedegradeerd tot rekenkunde. De rechtbank is een veredeld incassobureau met vaste gestileerde tarieven en verkeersveiligheid het alibi. Per dag vragen nu tientallen bestuurders uitstel van betaling van hun verkeerspv’s. Voor velen broodroof en sociale ellende door het ongebreideld intrekken van rijbewijzen.

Op onze wegen tuffen er alleen al zo’n 830.000 bestelwagentjes rond. Het dubbele ten opzichte van het jaar 2000, en 91% op diesel want op elektriciteit kun je er hoogstens een half dagje mee rondhotsen vooraleer de accu leeggelopen is. Ze zijn bemand door werklui die hun hoestbui op vier wielen even hard nodig hebben om brood op de plank te krijgen als een timmerman zijn hamer. Sedert 2021 pakt justitie overtredingen met bedrijfswagens harder aan. Bedrijven kregen een extra boete van 509 euro (art.64) per overtreding als ze niet of te laat de bestuurder van hun firmawagen identificeren. FOD justitie ging zelfs tot twee jaar terug met die heksenjacht.

We worden herleid tot een algoritme, een app in een callcenter en een nummer in de boetecomputer.

Uit mijn leven gegrepen:

Op 24/04/21 ontving ik een verkeersboete, op naam van mijn vennootschap (56 km/uur in plaats van 50 Km/uur). Ik betaalde prompt 62,06 euro verkeerszondebelasting en downloadde via Justonweb.be/fines het document dat de bestuurder moet identificeren bij een overtreding met een firmawagen. Die stuurde ik netjes op naar Verkeersboetes, Postbus 30046, 1000 Brussel.

Geen vuiltje aan de lucht tot ik op 27/10/22, anderhalf jaar later, een “aanmaning onmiddellijke inning-Pro Justitia” (art.64) ontving op mijn privénaam en -adres voor diezelfde boete. Ik controleerde via Justonweb of mijn boete werd betaald, ja dus, en contacteerde de PZ op nummer 02/2785560 om de zaak nog eens te controleren. Ik kreeg een vriendelijke mevrouw aan de lijn die eerst controleerde of ik wel gemachtigd was om dergelijke vragen te stellen. Alles in orde. Eerst zei ze mij, “Sorry mijnheer, uw boete is nog niet betaald.” Ik antwoordde dat ik haar het betalingsbewijs kon inscannen. Dan stelde ze voor verder op zoek te gaan in haar systeem en stelde ze vast dat de boete op naam van mijn vennootschap weldegelijk betaald was maar niet afgeboekt op naam van de overtreder, omdat deze twee diensten nog niet op mekaar zijn afgestemd. Foutje in het systeem…

Terwijl ik deze dame toch aan de lijn had vroeg ik waarom men de identiteit van de bestuurder niet digitaal kon doorsturen. Ze was het met mij eens dat hierover heel veel klachten binnenkomen, maar dat het wel degelijk digitaal kon. “Oh ja, kan u mij hier dan mee verder helpen, want ik zat reeds een paar uur voor mijn computer maar heb de toegang niet gevonden.“ Het antwoord: “Het is inderdaad niet zo simpel, u moet een handleiding voor ondernemers aanmaken. U kan de link aanklikken via Justonweb.” Dat doe ik, waar ik 11 pagina’s onbegrijpelijk uitleg te lezen krijg.

Nogmaals geeft ze me gelijk wat de onbegrijpelijke tekst betreft, maar daarvoor moet ik contact opnemen met SCAM (via 02/2902845), voor meer uitleg en begeleiding. Zo gezegd, zo gedaan, ik krijg opnieuw een mevrouw aan de lijn die mij zegt: “Ik weet het, het is niet gemakkelijk want u zal moeten inloggen via Itsme om een Rollenbeheer/Toegangsbeheer te bekomen om in naam van uw vennootschap als toegangsbeheerder de identiteit van de bestuurder digitaal te kunnen doorgeven. (…) Dit helpt u niet vooruit maar ik geef u een ander telefoonnummer, van BOSA (02/7407474), waar men u verder zal begeleiden”. “ Dag mevrouw, fijne dag nog”.

Ik bel BOSA (FOD beleid en ondersteuning, WTC III Brussel) waar ik opnieuw mijn volledige uitleg doe met de vraag wat er moet gebeuren om de identiteit van een bestuurder digitaal te kunnen doorsturen. Opnieuw worden al mijn gegevens opgevraagd. Ik krijg als uitleg dat ik via Itsme een verbinding zal moeten maken en dat ze mij een mail zullen sturen met al de te volgen stappen. Ik antwoord: “Mevrouw, men had mij verzekerd dat u mij zou begeleiden om het dossier  als “toegangsbeheerder” samen af te werken?” Waarop ze mij antwoordt: “Maar mijnheer, dat is onze taak niet, daar hebben wij helemaal geen tijd voor. U zal het moeten doen met de mail.”

“OK, en wanneer mag ik die mail dan verwachten? Vandaag nog.”

“Neen mijnheer, niet vandaag, ik kan u niet zeggen wanneer want het is heel erg druk. Fijne dag verder.”

Ondertussen: nog steeds geen mail ontvangen. Bedankt voor de goeie service. De FOD Justitie heeft die schaamteloze oplichterij met boetes van 509 euro ondertussen bijgestuurd.

De auto is de melkkoe van de Wetsstraat en de automobilist is stilaan de martelaar van het Martelarenplein. Niettegenstaande de steeds repressievere heksenjacht op de automobilist is het aantal verkeersdoden de laatste twee jaar niet meer gedaald. De staat van ons wegennet is beschamend. We staan 46ste op de wereldranglijst volgens het Wereld Economisch Forum (na Rwanda & Swaziland.).

Onze dichtbevolkte wegeninfrastructuur is ook een dooddoener. Onze lintbebouwing is al te zien op de 300-jaar oude Ferrariskaarten. Het is een erfenis uit het verleden. Aan het eind van de 19e eeuw financierde de ASLK zo’n 300.000 rijwoningen op het platteland. De Katholieke partij was bevreesd dat de arbeiders zich zouden huisvesten in cités. De katholieke partijen deden er alles aan opdat de arbeiders niet naar de socialistische fabriekssteden zouden verhuizen. Na WOII kwamen er te lande nog zo’n 100.000 “De Taeye-huisjes” bij, genoemd naar de West-Vlaamse CVP’er Alfred De Taeye. De landwegen waarlangs ze gebouwd werden volgden het tracé van de kronkelende rivieren en waterlopen.

Ons mobiliteitsbeleid vertoont meer U-bochten dan een Formule I-circuit.

Partner Content