CD&V wil erfbelasting bij verlies minderjarig kind afschaffen

Katrien Schryvers (CD&V). © Belga

Wanneer ouders hun minderjarig kind verliezen, zouden zij geen erfbelasting moeten betalen op zijn of haar nalatenschap. Dat vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V). ‘Het opgebouwde vermogen is meestal afkomstig van de ouders zelf, die dan belastingen moeten betalen op hun eigen spaarcenten. Of het gaat om een doorgeefschenking die tot bij het kleinkind is geraakt en dan is er al erfbelasting op betaald’, zegt Schryvers.

In Vlaanderen betalen ouders die een minderjarig kind verliezen erfbelasting op de nalatenschap van dat kind als de nalatenschap groter is dan 12.500 euro. ‘Een verplichting die ouders als bijzonder pijnlijk ervaren’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Gezien de jonge leeftijd van de overledene is de nalatenschap meestal zeer beperkt en moet er geen erfbelasting betaald worden.

Als de nalatenschap toch groter is dan 12.500 euro, gaat het volgens CD&V-politica Schryvers meestal om geld dat de ouders zelf gespaard hebben voor hun kind. ‘Dan zouden zij dus erfbelasting moeten betalen op wat ze zelf gespaard hebben’, merkt Schryvers op. Een andere mogelijkheid is dat het kind begunstigde is geweest van een doorgeefschenking en zo een stukje van een erfenis van een grootouder kreeg. ‘Ook dan voelt het onrechtvaardig aan om daarop erfbelasting te moeten betalen, want dat is bij de doorgeefschenking al gebeurd’, aldus Schryvers.

Uit cijfers die Schryvers opvroeg in parlementaire vragen blijkt dat er in de periode 2015-2019 19 belastbare nalatenschappen van minderjarigen werden geregistreerd. In 2020 en 2021 werd respectievelijk 934 euro en 10.177 euro aan erfbelasting ingekohierd op nalatenschappen van minderjarigen.

‘In de wetenschap dat vorig jaar in totaal zo’n 1,66 miljard euro aan erfbelasting werd ingekohierd in Vlaanderen, is het aandeel van de erfbelasting op nalatenschappen van minderjarige erflaters heel beperkt’, vindt Schryvers. ‘Het afschaffen ervan zal voor de overheid dus nagenoeg geen financiële gevolgen ressorteren’, besluit het CD&V-parlementslid.

Schryvers stelt voor om de erfbelasting bij het verlies van een minderjarig kind daarom te schrappen. Ze heeft haar voorstel in de vorm van een conceptnota ingediend in het Vlaams Parlement. Daar zal het bij het begin van het volgende parlementair jaar besproken worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content