Brussels Gewest krijgt een ‘boommeester’

© Belga

De onthardingsspecialist van Brussel Mobiliteit wordt ook ‘boommeester’. De boommeester ontwikkelt de beheersplannen inzake de bomen op bepaalde wegen. In ’22-’23 wordt een strategisch bomenplan voor alle gewestwegen opgesteld.

“Een boommeester is een belangrijke stap in het hitte- en droogtebestendig maken van onze stad,” klinkt het tevreden bij Groen-parlementslid Lotte Stoops, die dinsdag bevestiging kreeg van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

Brussel Mobiliteit werkt samen met een onthardingsspecialist om de vergroening van de openbare ruimte te versnellen. De ambtenaar heeft een multidisciplinair team achter zich van landschapsarchitecten, ecologen en waterdeskundigen. Vanaf nu hoort daar ook de functie ‘boommeester’ bij, kondigde Elke Van de Brandt aan.  De boommeester moet zich ontfermen over bomen op Brusselse wegen, en samen met Leefmilieu Brussel een inventaris opstellen van de gewestelijke bomen en beheersplannen opstellen voor de bomen en planten. 

Stoops juicht deze paradigmashift toe, want hiermee schrijft Brussel zich proactief in op de Europese wetgevende voorstellen rond het herstel van stedelijke ecosystemen. Die vragen de EU-lidstaten ervoor te zorgen dat er tegen 2030 in alle steden geen nettoverlies van stedelijke groene ruimte en van stedelijke boomkroonbedekking is ten opzichte van 2021. 

Er zijn reeds drie Brusselse gemeentes die hier ook op intekenen: Brussel-Stad, Elsene en Jette. Stoops hoopt dat dit ook andere gemeenten kan overtuigen om een boomplan te ontwikkelen. Om samen een paradigmashift mogelijk te maken, roept Stoops op om een geïntegreerd beleid te voeren en nauw samen te werken over de verschillende niveaus heen.

Partner Content