Federaal Planbureau gaat niet uit van ‘Grieks scenario’ voor België

De Kamer. © Belga

De terugkeer naar de Europese budgettaire discipline heeft dinsdag in de Kamer tot een pittig debat geleid tussen links en rechts. Indien de publieke schuld en de kost van de vergrijzing worden samengelegd, dan hoort België bij de landen in de risicozone, en prijkt het binnen Europa op de laatste plaats, naast Italië, zo blijkt uit een analyse van het Planbureau. Bij ongewijzigd beleid stevent ons land af op een schuld van bijna 160 procent van het bbp en een tekort van 9 procent – cijfers van Griekenland ten tijde van de financiële crisis.

De cijferaars van het Planbureau stelden de Kamercommissie Financiën dinsdag hun rapport voor over de gevolgen voor ons land van nieuwe begrotingsregels waar de Europese Commissie aan werkt. Dinsdag nog vond daarover een vergadering plaats van de ministers van Financiën. Voor België zouden die nieuwe voorschriften neerkomen op een sanering van de overheidsfinanciën van 4 procent van het bbp in 4 jaar, al kan die periode eventueel worden verlengd tot 7 jaar. 

Er moeten maatregelen worden genomen. En uitstel kan gevaarlijk zijn. “Als we op een schuldenniveau belanden dat niet houdbaar is, als we niets doen, dan zal de realiteit ons vroeg of laat dwingen. Het beste is te anticiperen om zo gradueel mogelijk aanpassingen te doen, die het minst moeilijk te dragen zijn voor de gezinnen en het economisch weefsel”, benadrukte de commissaris van het Planbureau, Baudouin Regout.

De voorstelling vond plaats op enkele dagen voor de start van de begrotingscontrole. Ter linkerzijde worden de Europese pistes slecht verteerd. De PS plaatst vraagtekens bij een besparingskuur waarvan de gevolgen op macro-economisch vlak pijnlijk en contraproductief zouden zijn. Maar ook de groenen vinden dat het Europees discours blind blijft voor andere aspecten, zoals de ecologische transitie.

(Lees verder hieronder.)

“Wanneer je geld leent, moet je dat terugbetalen en dat doe je niet met concepten en gemoedstoestanden”, reageerde Benoît Piedboeuf (MR). Voor Christian Leysen (Open Vld) is het tijd voor actie. “De situatie is zorgwekkend. We kunnen zo niet blijven voortdoen.”

Ook op de oppositiebanken was er bezorgdheid. “België is een land met een hoog risico. Het is indrukwekkend met de neus op de feiten te worden geduwd”, stelde Sander Loones (N-VA). Hij herinnerde eraan dat tot de eurozone behoren, betekent dat je een aantal regels moet respecteren. “Je moet in staat zijn je verantwoordelijkheid te nemen.” Josy Arens (Les Engagés) zag de moeilijke jaren negentig opdoemen, toen België aan de voorwaarden moest voldoen om deel te kunnen uitmaken van de Europese monetaire Unie.

Partner Content