Begroting van stad Brussel nog niet goedgekeurd door het gewest

Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

Op de gemeenteraad van de stad Brussel zijn opnieuw drie voorlopige twaalfden goedgekeurd, wat betekent dat de begroting nog niet in werking getreden is. Het Brussels Gewest heeft extra tijd gevraagd om de begroting aan een controle te onderwerpen. De oppositie is niet blij met de zeer late begroting.

De begroting van de stad Brussel werd gestemd en goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 april. Nadien ging de begroting ter controle naar het Brussels gewest, maar gemeenteraadslid David Weytsman wist te melden dat er op gewestelijk niveau 40 dagen extra is gevraagd om de waarheidsgetrouwheid van enkele inkomsten na te gaan. Brusselse burgemeester Philippe Close bevestigt dat, maar geeft verder weinig redenen voor de laattijdige begroting.

‘De wet is duidelijk: de begroting is niet goedgekeurd en dan treedt het systeem van de voorlopige twaalfden in werking’, zegt Close.

De voorlopige twaalfden zorgen er voor dat de uitgaven van het voorgaande jaar herhaald kunnen worden. De nieuwe begroting van de stad Brussel zal hierdoor waarschijnlijk pas op 1 september gevalideerd worden en in werking treden. Tot ongenoegen van de oppositiepartijen.

‘Een begroting van vier maanden waarmee nog niet de helft van wat het college wil uitvoeren, zal gerealiseerd worden. We vinden dat dit echt een teken is van slecht beheer’, zegt gemeenteraadslid Weytsman (MR). 

Gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) verwoordt het als volgt: ‘Dit is niet minder dan financieel wanbeheer. Het is ongezien in de hele geschiedenis van de stad Brussel dat het financieel beheer zodanig in de knoei loopt’, zegt hij.

Partner Content