Antwerpse cannabisvereniging Trekt Uw Plant hervat de activiteiten na politie-inval

© Belga
Kamiel Vermeylen

De Antwerpse vzw Trekt uw Plant hervat de activiteiten, nadat het Antwerps parket de achttien locaties van TUP begin mei van dit jaar doorzocht. Drie van haar leden werden bij de razzia opgepakt. ‘Wij zijn geen coffeeshop’, klinkt het bij lid Manu Moreau.

Vrijdagochtend 5 mei 2017, de politie valt onder meer in Antwerpen, Mechelen, Gent en Charleroi de vzw Trekt Uw Plant (TUP) binnen op verdenking van witwaspraktijken, deelname aan een criminele vereniging en inbreuken op de drugswetgeving. Drie van haar Antwerpse leden, voorzitter Els V., comedian Manu Moreau en kweker Francesco S. worden opgepakt. Vijf dagen na hun arrestatie bevestigde de onderzoeksrechter dat hun aanhouding werd verlengd met dertig dagen. Vorige maand werden de drie vrijgelaten in afwachting van het proces.

Het parket hield de organisatie al enkele maanden in het oog. Ze tapten onder meer de telefoon van enkele kernleden af, omdat het vermoedde dat de organisatie meer cannabis kweekte dan ze te kennen gaf. Het is niet de eerste keer dat de vereniging wordt vervolgd voor haar activiteiten, maar zowel in 2008 als in 2010 werd ze vrijgesproken.

Tussenpersoon tussen leden en kwekers

Trekt Uw Plant werd opgericht in 2006 met als doel cannabisgebruik weg te halen uit het strafrecht. TUP baseert zich op een ministeriële richtlijn van 2005 die stelt dat bezit door een volwassene van maximaal drie gram cannabis en/of een cannabisplant niet langer wordt vervolgd, tenzij sprake is van overlast of verzwarende omstandigheden.

Als je lid wil worden van de organisatie betaal je een som van €25. Daarvoor krijg je een cannabisplant in ruil, die wordt onderhouden door een kweker waar TUP mee samenwerkt. De koper tekent daarvoor een ‘Verklaring van eigendom’. Per gram betaalt het lid ongeveer zeven euro. TUP fungeert als tussenpersoon tussen de koper enerzijds en de kwekers anderzijds.

Probleem voor het gerecht is dat de kwekers hun geld vaak enkel in cash ontvangen, omdat ze uit het zicht van de fiscus en de politie willen blijven. De boekhouding van vereniging staat op haar website. De vereniging had in 2016 een kleine €295.000 aan inkomsten en zo’n €275.000 aan onkosten. Na betaling van alle onkosten werd het resterende bedrag overgeplaatst naar de TUP-spaarrekening, die als juridisch bijstandsfonds werd aangewend.

‘Geen coffeeshop’

‘Wij zijn absoluut geen coffeeshop’, zegt Manu Moreau van TUP. ‘Als mensen een aanvraag doen om bij onze organisatie te horen, worden ze uitvoerig gescreend aan de hand van een intakegesprek. Enkel mensen van wie we overtuigd zijn dat ze verantwoordelijk kunnen omgaan met cannabis, verstrekken we het lidmaatschap. Bovendien geven we geïnteresseerden zoveel mogelijk informatie over het gebruik en wijzen we ze door naar andere organisaties indien nodig. We zijn net een organisatie die ervoor wil zorgen dat mensen op een verantwoorde manier met cannabis leren omgaan.’

Ik vermoed wel dat de mogelijke uitspraak net voor de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden, wegens politieke motieven.

Manu Moreau, Trekt Uw Plant

Tot voor de inval van de politie, verstrekte TUP op die manier cannabis aan ongeveer 400 leden in het hele land. Sinds de inval van politie heeft de vereniging haar activiteiten opgeschort, maar die neemt ze vanaf vandaag terug op. ‘Na de razzia en onze aanhouding zijn we enorm geschrokken van de sympathie en betrokkenheid die we hebben gekregen van buitenstaanders, zegt Moreau. Daardoor kregen we de indruk dat steeds meer mensen, zich op een positieve manier willen informeren over cannabis enerzijds maar ook over een regulariserend wettelijk kader anderzijds. Deze positieve reacties hebben ons er toch toe aangezet om met de vzw door te gaan.’

Politieke motieven?

Moreau is afgelopen dinsdag nog verhoord in Antwerpen. Eind deze maand zou het dossier dan terug worden doorgespeeld aan de onderzoeksrechter, die ten vroegste eind september de datum zal bekendmaken waarop het proces zal starten. ‘Ik vermoed wel dat de mogelijke uitspraak net voor de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden, wegens politieke motieven’, zegt Moreau.

In Antwerpen treedt burgemeester De Wever en korpschef Serge Muyters erg streng op in wat de partij zelf haarwar on drugs noemt. Op 29 mei vond in Antwerpen een gemeenteraad plaats, waarin gemeenteraadsleden Mie Branders (PvdA) en Dirk van Duppen (PvdA) aan De Wever uitleg vroegen over de eventuele rol die het stadsbestuur in het dossier speelde. De Wever ontkende dat het stadsbestuur ook maar iets met het gerechtelijk onderzoek te maken heeft, aangezien het onderzoek het stedelijk niveau overstijgt. Moreau trekt het antwoord van De Wever in twijfel. ‘Het is moeilijk te geloven dat er geen politieke motieven meespelen, aangezien het Antwerpse stadsbestuur zo’n kruistocht tegen cannabis houdt.’ De jongerenafdelingen van zowel sp.a als Open VLD uitten zich eerder al voorstander van een legalisering van cannabis.

Sativex

Nog in diezelfde gemeenteraad beargumenteerde Kevin Vereecken (NV-A) dat er een perfect alternatief is voor cannabisgebruik. Daarmee doelde Vereecken op de orale spray Sativex, dat men gecontroleerd produceert op basis van cannabis. Sativex is een geneesmiddel dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is en vooral is bedoeld om de spasticiteit te verlichten bij MS-patiënten die op geen enkele andere medicatie reageren. Op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) staat dat voor Sativex ‘hooguit een minderheid van de patiënten een klinisch significante verbetering zal plaatsvinden’. Bovendien heeft Sativex een erg dure kostprijs. Het kost zo’n €522 voor 30 milliliter, wat neerkomt op een kostprijs van €17,5 per dag.

Moreau is niet overtuigd van het alternatief Sativex. ‘Probleem is dat het middel niet verkrijgbaar is voor mensen met aandoeningen die voorlopig nog niet erkend zijn. Bovendien is het middel in vergelijking met cannabis erg duur en wordt die kost wordt momenteel niet terugbetaald. Daarnaast blijven mensen die Sativex gebruiken ook niet van klachten gespaard’, klinkt het.

‘Nadat we moesten sluiten, hebben we wel een aantal mensen gehoord hoe jammer ze het vonden dat ze op een andere manier aan cannabis moesten geraken. Ze zochten dan hun toevlucht moesten zoeken in het criminele milieu of tot Nederland moesten rijden. Bovendien hadden ze via die wegen geen idee wat de specifieke bestandsdelen van de cannabis waren.’ De vzw zal voorlopig wel geen tussenpersoon spelen wat betreft de verstrekking van cannabis. Daarvoor wachten ze op de definitieve uitspraak. De TUP neemt nu, voor zover mogelijk, de draad weer op. ‘Vooral om te zorgen dat de nodige informatie omtrent cannabisconsumptie en de plant tot bij de vragende partijen geraakt’, aldus Moreau.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content