Aanslag Brussel: premier kondigt vijf actiepunten aan

Annelies Velrinden en Alxander De Croo op 21 oktober 2023 © Belga

De federale regering neemt vijf concrete maatregelen op korte termijn na de informatie die ze heeft verkregen over de gang van zaken in de aanloop naar de aanslag van maandag in Brussel. Dat heeft premier Alexander De Croo zaterdag aangekondigd na een vergadering van het kernkabinet. Hij onderstreepte “de bijzonder zware individuele fout op het parket van Brussel met zeer zware gevolgen”.

Het kernkabinet zat zaterdag lange tijd samen om zich te buigen over de informatie die beschikbaar is over de aanloop naar de aanslag, waarbij dader Abdesalem Lassoued twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. Daar waren ook Brussels procureur-generaal Johan Delmulle en commissaris-generaal Eric Snoeck van de federale politie uitgenodigd, en werd alle informatie zeer gedetailleerd naast elkaar gelegd. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had het over een “belangrijk en constructief overleg”. Vrijdag raakte bekend dat Tunesië vorig jaar een uitleveringsverzoek had overgemaakt aan ons land, maar dat verzoek werd niet behandeld op het parket van Brussel. Minister van Justitie besliste daarom zijn “politieke verantwoordelijkheid” te nemen en bood zijn ontslag aan.

Premier De Croo sprak tijdens een persconferentie achteraf herhaaldelijk over die “zware individuele fout” die op het parket is gemaakt.  Op basis van de informatie waarover ze beschikt, heeft de regering een aantal maatregelen genomen die ze op korte termijn wil uitvoeren.

Zo wordt het kader van het parket van Brussel volledig ingevuld tot 119 en komen er vijf magistraten bij. Er komt ook een wettelijke regeling die een oplossing moet bieden voor het aanslepende probleem rond de benoeming van de procureur des Konings – “een probleem dat we al negen jaar meeslepen” – en de procureur-generaal van Brussel is gevraagd de dagelijkse leiding van het parket te versterken. 

De Brusselse federale gerechtelijke politie – die ook een belangrijke rol speelt in terreuronderzoeken – wordt versterkt met 50 personen en de Spoorwegpolitie in Brussel krijgt 25 personeelsleden extra. Het Comité I en P, die respectievelijk de inlichtingendiensten en politiediensten controleren, wordt gevraagd een analyse te maken van de navolging van de procedures. Ze moeten bekijken of die procedures nog voldoen ten opzichte van de hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt.

Er komt een versterking van de informatiestromen tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, politie en justitie. Ze moeten beter gebruik kunnen maken van de informatie die ze ter beschikking hebben. De premier gaf het voorbeeld van een databank waarin alle personen die het bevel hebben gekregen het land te verlaten worden gekruist met de gegevens waarover de politie beschikt. Dat moet ervoor zorgen dat de bevoegde diensten effectiever kunnen optreden wanneer ze op iemand stuiten die het land moet verlaten en die criminele feiten op zijn kerfstok heeft. 

Minister Verlinden verklaarde dat de vorige regering van de Kruispuntbank Veiligheid een werkpunt had gemaakt. Ze wees daarbij op de beginselen van privacy en proportionaliteit, waardoor die informatiedeling altijd een moeilijk debat is. Niettemin moet worden geprobeerd waar mogelijk beter te doen. En op dat vlak zet de regering nu verdere stappen, aldus Verlinden.

De diensten zullen de komende tijd verder het verloop van de feiten in de aanloop naar de aanslag van maandag in Brussel analyseren. “We hebben heel veel vragen gesteld aan de procureur-generaal en de commissaris-generaal en we zullen dat blijven doen”, verzekerde Verlinden.

Partner Content