Of een stem als de zijne niet wat vaker gehoord mag worden buiten de muren van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte? De Schutter zal aan het einde van het gesprek verklappen aan zijn eerste niet-academische boek te schrijven. In het Nederlands nog wel. Een cadeautje voor de buitenwereld. In universitaire kringen heeft hij zijn strepen al lang verdiend. Hoewel hij voor het gros van zijn studenten - De Schutter is hoogleraar aan de KU Leuven - vooral bekend staat als de man die luidop redenerend door de aula ijsbeert, maakte hij aan Oxford en Princeton internationaal naam met filosofisch onderzoek naar rechtvaardige taalpolitiek en de opengrenzensamenleving.
...