De zware aantijging van 'schriftvervalsing' zou niet meer zijn dan wat geknoei met de werkuren van een medewerker. De feiten zouden zich hebben afgespeeld binnen Audenaerts eigen politiedienst. Een medewerker zou hebben gelogen over zijn werkuren. Er zou minder gepresteerd zijn dan officieel was aangegeven. Audenaert zou dat door de vingers hebben gezien. En daar zou een vervalsing aan te pas zijn gekomen. De inverdenkingstelling voor'schending van het beroepsgeheim' weegt zwaarder. Audenaert zou verschillende databanken van de politie hebben geraadpleegd om bevriende bedrijfsleiders aan vertrouwelijke informatie te helpen. Het gebeurt echter wel vaker dat politiemensen familieleden en vrienden helpen door wat gegevens op te zoeken. Maar als Audenaert dat zou hebben gedaan om bevriende zakenlui een plezier te doen, is het de vraag wat hij daarvoor in wederdienst heeft gekregen. Audenaert stortte tienduizenden euro's cash op zijn rekening die niet te verklaren zijn door zijn loon van politiedirecteur. Tijdens zijn verhoor zou hij hebben verklaard dat het geld afkomstig is van 'leningen': niet via de reguliere kanalen, maar bij privépersonen, onder wie een zakenman. Het verdere onderzoek moet nu uitwijzen of het effectief om leningen gaat en of er tegenprestaties zijn geleverd. Zelfs als Audenaerts uitleg klopt, ligt het deontologisch moeilijk dat een politieman schulden maakt bij privépersonen. (LIEVEN VAN ASSCHE)

De zware aantijging van 'schriftvervalsing' zou niet meer zijn dan wat geknoei met de werkuren van een medewerker. De feiten zouden zich hebben afgespeeld binnen Audenaerts eigen politiedienst. Een medewerker zou hebben gelogen over zijn werkuren. Er zou minder gepresteerd zijn dan officieel was aangegeven. Audenaert zou dat door de vingers hebben gezien. En daar zou een vervalsing aan te pas zijn gekomen. De inverdenkingstelling voor'schending van het beroepsgeheim' weegt zwaarder. Audenaert zou verschillende databanken van de politie hebben geraadpleegd om bevriende bedrijfsleiders aan vertrouwelijke informatie te helpen. Het gebeurt echter wel vaker dat politiemensen familieleden en vrienden helpen door wat gegevens op te zoeken. Maar als Audenaert dat zou hebben gedaan om bevriende zakenlui een plezier te doen, is het de vraag wat hij daarvoor in wederdienst heeft gekregen. Audenaert stortte tienduizenden euro's cash op zijn rekening die niet te verklaren zijn door zijn loon van politiedirecteur. Tijdens zijn verhoor zou hij hebben verklaard dat het geld afkomstig is van 'leningen': niet via de reguliere kanalen, maar bij privépersonen, onder wie een zakenman. Het verdere onderzoek moet nu uitwijzen of het effectief om leningen gaat en of er tegenprestaties zijn geleverd. Zelfs als Audenaerts uitleg klopt, ligt het deontologisch moeilijk dat een politieman schulden maakt bij privépersonen. (LIEVEN VAN ASSCHE)