Andere overtredingen die in het noorden van het land vaak bestraft werden met een disciplinaire sanctie zijn, onder meer, een ontoereikend onthaal van slachtoffers of burgers met een klacht, nalatigheid bij de verplichting te presteren, en een gebrek aan terughoudendheid, bijvoorbeeld op de sociale media.

De tuchtraad wijst er in zijn jaarverslag op dat er tussen de verschillende politiezones grote verschillen bestaan. Zo worden er in grote zones meer sancties gegeven dan in kleinere. In 2016 kregen nog 578 agenten een sanctie. Deze sancties werden het meest opgelegd voor onwettig gebruik van de databanken, en dat zowel aan Nederlands- als Franstalige kant.

Andere overtredingen die in het noorden van het land vaak bestraft werden met een disciplinaire sanctie zijn, onder meer, een ontoereikend onthaal van slachtoffers of burgers met een klacht, nalatigheid bij de verplichting te presteren, en een gebrek aan terughoudendheid, bijvoorbeeld op de sociale media. De tuchtraad wijst er in zijn jaarverslag op dat er tussen de verschillende politiezones grote verschillen bestaan. Zo worden er in grote zones meer sancties gegeven dan in kleinere. In 2016 kregen nog 578 agenten een sanctie. Deze sancties werden het meest opgelegd voor onwettig gebruik van de databanken, en dat zowel aan Nederlands- als Franstalige kant.