Verscheidene hulporganisaties hebben de vluchtelingen gewaarschuwd voor de acties, waardoor heel wat van die transmigranten nu het Brusselse Noordstation net vermijden. Toch heeft de politieactie volgens de minister nog zin: "Het zal zeker iets uitmaken, want we gaan ook naar die andere plaatsen, zoals het Maximiliaanpark". Bij die politieactie zullen mensen aangesproken worden. "Als ze hier illegaal zijn, zal hen uitgelegd worden dat ze de asielprocedure kunnen opstarten", gaat Jambon verder. "Als ze ervoor kiezen om in de illegaliteit te blijven, zal de politie optreden." De minister wees er nog op dat het aantal plaatsen in gesloten centra is verhoogd. Minister Jambon kondigde aan dat de politieactie niet tot morgen beperkt zal blijven. "We doen voort tot de netwerken van mensensmokkelaars uitgeroeid zijn." Dat zal niet eenvoudig zijn. Als er een netwerk opgerold wordt, worden er meteen nieuwe netwerken opgericht, die vaak antennes in ons land hebben, maar vanuit het buitenland worden aangestuurd. Het komt er dus op aan om deze netwerken in kaart te brengen en ze internationaal uit te schakelen. "Zolang die netwerken actief zijn, zullen ze plaatsen zoeken om die mensen neer te zetten", voegt de minister daaraan toe. "Je kan niet overal altijd alles beveiligen. We krijgen dit probleem pas onder controle als de netwerken verdwenen zijn. Die zoeken altijd de mazen in het net." (Belga)

Verscheidene hulporganisaties hebben de vluchtelingen gewaarschuwd voor de acties, waardoor heel wat van die transmigranten nu het Brusselse Noordstation net vermijden. Toch heeft de politieactie volgens de minister nog zin: "Het zal zeker iets uitmaken, want we gaan ook naar die andere plaatsen, zoals het Maximiliaanpark". Bij die politieactie zullen mensen aangesproken worden. "Als ze hier illegaal zijn, zal hen uitgelegd worden dat ze de asielprocedure kunnen opstarten", gaat Jambon verder. "Als ze ervoor kiezen om in de illegaliteit te blijven, zal de politie optreden." De minister wees er nog op dat het aantal plaatsen in gesloten centra is verhoogd. Minister Jambon kondigde aan dat de politieactie niet tot morgen beperkt zal blijven. "We doen voort tot de netwerken van mensensmokkelaars uitgeroeid zijn." Dat zal niet eenvoudig zijn. Als er een netwerk opgerold wordt, worden er meteen nieuwe netwerken opgericht, die vaak antennes in ons land hebben, maar vanuit het buitenland worden aangestuurd. Het komt er dus op aan om deze netwerken in kaart te brengen en ze internationaal uit te schakelen. "Zolang die netwerken actief zijn, zullen ze plaatsen zoeken om die mensen neer te zetten", voegt de minister daaraan toe. "Je kan niet overal altijd alles beveiligen. We krijgen dit probleem pas onder controle als de netwerken verdwenen zijn. Die zoeken altijd de mazen in het net." (Belga)