Er bestaan geen duidelijke, betrouwbare cijfers. Zelfs een intern rapport van de federale politie over het aantal mensen dat stierf nadat een vuurwapen werd gebruikt, blijkt niet volledig betrouwbaar omdat niet alle gevallen worden gesignaleerd aan de interne preventiedienst van de federale politie.

De for­mulieren met meldingen van wapenincidenten vermelden niet altijd de gevolgen voor derden en sommige politiemensen zijn meer gefocust op de gewonden in eigen rangen.

De Inspectie stelt vast dat er bij de politie geen uniform en coherent beleid is rond integriteit. Politiechefs die optreden als tuchtoverheid hebben geen zekerheid dat ze correct worden ingelicht als een van hun medewerkers strafrechtelijk veroordeeld is.

Er is ook een gebrek aan screening van politiemensen tijdens hun loopbaan. Zo'n screening zou op geregelde tijdstippen moeten gebeuren voor gevoelige functies. Behalve beïnvloeding door criminele bendes moet dat extremisme bij de politie aan het licht brengen.

Er bestaan geen duidelijke, betrouwbare cijfers. Zelfs een intern rapport van de federale politie over het aantal mensen dat stierf nadat een vuurwapen werd gebruikt, blijkt niet volledig betrouwbaar omdat niet alle gevallen worden gesignaleerd aan de interne preventiedienst van de federale politie. De for­mulieren met meldingen van wapenincidenten vermelden niet altijd de gevolgen voor derden en sommige politiemensen zijn meer gefocust op de gewonden in eigen rangen. De Inspectie stelt vast dat er bij de politie geen uniform en coherent beleid is rond integriteit. Politiechefs die optreden als tuchtoverheid hebben geen zekerheid dat ze correct worden ingelicht als een van hun medewerkers strafrechtelijk veroordeeld is.Er is ook een gebrek aan screening van politiemensen tijdens hun loopbaan. Zo'n screening zou op geregelde tijdstippen moeten gebeuren voor gevoelige functies. Behalve beïnvloeding door criminele bendes moet dat extremisme bij de politie aan het licht brengen.