Bij de lokale politie werken 5.685 vrouwen bij het basiskader, goed voor 26,5 procent. Maar bij het middenkader tellen we slechts 755 vrouwen, wat overeen komt met 16,1 procent van dat kader. En bij de officieren zijn er 226 vrouwen of nog maar 12,8 procent. Bovendien zijn die aantallen de voorbije jaren amper vooruitgegaan. Bij het basiskader is het percentage vrouwen hetzelfde gebleven sinds eind 2014. En bij de midden- en officierenkaders is het aantal vrouwen sindsdien ook slechts met zo'n 3 procent toegenomen. Bij de federale politie is er nog een kleinere aanwezigheid van vrouwen. Bij het basiskader zijn ze met 1.082 of slechts 20,9 procent. Bij het middenkader maar met 363 of 13,5 procent. En bij de officieren met 136 of 10,6 procent. Ook bij de federale politie zijn de aantallen sinds eind 2014 maar met 2 à 3 procent gestegen. Nochtans doet de politie wel inspanningen om meer vrouwen in haar rangen te krijgen. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld twee jobdagen alleen voor vrouwen en door vrouwen. (Belga)

Bij de lokale politie werken 5.685 vrouwen bij het basiskader, goed voor 26,5 procent. Maar bij het middenkader tellen we slechts 755 vrouwen, wat overeen komt met 16,1 procent van dat kader. En bij de officieren zijn er 226 vrouwen of nog maar 12,8 procent. Bovendien zijn die aantallen de voorbije jaren amper vooruitgegaan. Bij het basiskader is het percentage vrouwen hetzelfde gebleven sinds eind 2014. En bij de midden- en officierenkaders is het aantal vrouwen sindsdien ook slechts met zo'n 3 procent toegenomen. Bij de federale politie is er nog een kleinere aanwezigheid van vrouwen. Bij het basiskader zijn ze met 1.082 of slechts 20,9 procent. Bij het middenkader maar met 363 of 13,5 procent. En bij de officieren met 136 of 10,6 procent. Ook bij de federale politie zijn de aantallen sinds eind 2014 maar met 2 à 3 procent gestegen. Nochtans doet de politie wel inspanningen om meer vrouwen in haar rangen te krijgen. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld twee jobdagen alleen voor vrouwen en door vrouwen. (Belga)