Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zullen de gespecialiseerde politiespeurders van de Quick Reaction Force instaan voor een 'snelle en effectieve respons', zeker bij een cyberincident dat kritieke infrastructuur of een vitale sector teistert, zoals een kerncentrale, een groot telecombedrijf of het bankennetwerk.

Het nationale snelleresponsteam zal bestaan uit speurders van de federale en de regionale computereenheden van de federale politie. Die blijven waar ze zitten, maar ze zullen samen met andere gespecialiseerde speurders een pool vormen om meteen op te treden bij een cyberincident.

Volgens Michaël De Laet van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie is het cruciaal dat ze meteen vaststellingen kunnen doen en bewijselementen kunnen vinden in de computernetwerken.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zullen de gespecialiseerde politiespeurders van de Quick Reaction Force instaan voor een 'snelle en effectieve respons', zeker bij een cyberincident dat kritieke infrastructuur of een vitale sector teistert, zoals een kerncentrale, een groot telecombedrijf of het bankennetwerk. Het nationale snelleresponsteam zal bestaan uit speurders van de federale en de regionale computereenheden van de federale politie. Die blijven waar ze zitten, maar ze zullen samen met andere gespecialiseerde speurders een pool vormen om meteen op te treden bij een cyberincident. Volgens Michaël De Laet van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie is het cruciaal dat ze meteen vaststellingen kunnen doen en bewijselementen kunnen vinden in de computernetwerken.