"De politie zal prioritair en scrupuleus het samenscholingsverbod handhaven vanaf 12.00 uur, en zal hiervoor massaal aanwezig zijn op het terrein", meldt de federale politie. "Dit is nu één van onze grootste prioriteiten en onze focus ligt de eerste uren voornamelijk op het geven van een duidelijk signaal aan de bevolking." Onder samenscholing verstaat de federale politie een bijeenkomst van meer dan twee personen, tenzij het om een gezin gaat. "Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of mensen met wie u in nauwe kring samenwoont", gaat de persdienst verder. "Hiervoor rekenen we op uw pragmatische interpretatie. Mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen kunnen samen een wandeling maken, iemand kan samen met een vriend gaan sporten, maar telkens met inachtneming van de social distance maatregelen. Vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten of zich buiten verplaatsen, dat kan dan weer niet." "Naast die controlemaatregelen, zullen wij ook de basispolitiezorg en vitale opdrachten blijven waarborgen", verzekert de politie. "Wij blijven aandachtig voor alle vormen van 'nieuwe' criminaliteit en waken erover dat deze situatie geen aanleiding zal zijn voor misbruik, oplichting of andere vormen van criminaliteit." (Belga)

"De politie zal prioritair en scrupuleus het samenscholingsverbod handhaven vanaf 12.00 uur, en zal hiervoor massaal aanwezig zijn op het terrein", meldt de federale politie. "Dit is nu één van onze grootste prioriteiten en onze focus ligt de eerste uren voornamelijk op het geven van een duidelijk signaal aan de bevolking." Onder samenscholing verstaat de federale politie een bijeenkomst van meer dan twee personen, tenzij het om een gezin gaat. "Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of mensen met wie u in nauwe kring samenwoont", gaat de persdienst verder. "Hiervoor rekenen we op uw pragmatische interpretatie. Mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen kunnen samen een wandeling maken, iemand kan samen met een vriend gaan sporten, maar telkens met inachtneming van de social distance maatregelen. Vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten of zich buiten verplaatsen, dat kan dan weer niet." "Naast die controlemaatregelen, zullen wij ook de basispolitiezorg en vitale opdrachten blijven waarborgen", verzekert de politie. "Wij blijven aandachtig voor alle vormen van 'nieuwe' criminaliteit en waken erover dat deze situatie geen aanleiding zal zijn voor misbruik, oplichting of andere vormen van criminaliteit." (Belga)