"Wij zijn van mening dat de politie bij een staking in gevangenissen alleen kan optreden indien er sprake is van onlusten of als die worden verwacht en het gevangenispersoneel die niet aankan", luidt het. Momenteel nemen lokale of federale politiemensen de bewaking over wanneer de cipiers het werk neerleggen."Een staking is niet hetzelfde als onlusten", schrijft het Comité P nog. "Als het niet noodzakelijk is voor de handhaving van de orde, moeten de lokale en federale politie niet langer bijspringen in de gevangenissen. De problematiek zou moeten worden aangepakt via een ministeriële rondzendbrief of de capaciteit van de zones waar een gevangenis ligt zou moeten worden opgedreven".Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet sluit zich aan bij de visie van het Comité P. (DLA)

"Wij zijn van mening dat de politie bij een staking in gevangenissen alleen kan optreden indien er sprake is van onlusten of als die worden verwacht en het gevangenispersoneel die niet aankan", luidt het. Momenteel nemen lokale of federale politiemensen de bewaking over wanneer de cipiers het werk neerleggen."Een staking is niet hetzelfde als onlusten", schrijft het Comité P nog. "Als het niet noodzakelijk is voor de handhaving van de orde, moeten de lokale en federale politie niet langer bijspringen in de gevangenissen. De problematiek zou moeten worden aangepakt via een ministeriële rondzendbrief of de capaciteit van de zones waar een gevangenis ligt zou moeten worden opgedreven".Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet sluit zich aan bij de visie van het Comité P. (DLA)