Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist, zo meldt meester Zouhaier Chihaoui, advocaat van de Tunesiër.

De Tunesiër werd op 26 oktober door de Leuvense politie opgepakt, in de woning waar hij verbleef. Volgens de Brusselse KI staat het vast dat de politie daarbij die woning betreden heeft, iets wat ze helemaal niet mocht. Volgens de Grondwet is de woning immers onschendbaar en mag die enkel betreden worden mits toestemming van de bewoner of in wettelijk voorziene gevallen. "Het betreden van een woning om personen die illegaal in het land verblijven administratief aan te houden, is niet bij wet voorzien", aldus het arrest.

Grondwet en Europa

"Het wordt niet betwist dat geen gerechtelijke instantie machtiging heeft gegeven om de woning te betreden met het oog op zijn administratieve aanhouding." Omdat uit het dossier ook nergens blijkt dat de Tunesiër impliciet of uitdrukkelijk zijn toestemming had gegeven, vormden de woonstbetreding en de arrestatie een fundamentele en ernstige schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet, oordeelde de KI, die daarop de vrijlating van de Tunesiër beval.

(Belga/RR)

Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist, zo meldt meester Zouhaier Chihaoui, advocaat van de Tunesiër.De Tunesiër werd op 26 oktober door de Leuvense politie opgepakt, in de woning waar hij verbleef. Volgens de Brusselse KI staat het vast dat de politie daarbij die woning betreden heeft, iets wat ze helemaal niet mocht. Volgens de Grondwet is de woning immers onschendbaar en mag die enkel betreden worden mits toestemming van de bewoner of in wettelijk voorziene gevallen. "Het betreden van een woning om personen die illegaal in het land verblijven administratief aan te houden, is niet bij wet voorzien", aldus het arrest."Het wordt niet betwist dat geen gerechtelijke instantie machtiging heeft gegeven om de woning te betreden met het oog op zijn administratieve aanhouding." Omdat uit het dossier ook nergens blijkt dat de Tunesiër impliciet of uitdrukkelijk zijn toestemming had gegeven, vormden de woonstbetreding en de arrestatie een fundamentele en ernstige schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet, oordeelde de KI, die daarop de vrijlating van de Tunesiër beval. (Belga/RR)