Bij de politievakbonden reageert men tevreden op de beslissing, al zullen deze wapens niet overal kunnen worden ingezet. Vandaar dat het VSOA ook de nood aan modernisering van handvuurwapens beklemtoont. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had de komst van zogenaamde "oorlogsmunitie" al een paar keer aangekondigd. Nu is ook een keuze gemaakt: het gaat om een nieuw kaliber 7,62x35 mm dat in halfautomatische wapens kan worden gebruikt. Daarmee kan men bijvoorbeeld een wagen doorboren. De beslissing voor dit soort munitie heeft een tijd op zich laten wachten. "Men is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan", zegt Carlo Medo van het NSPV. "Nu kunnen we op gelijke voet de strijd aangaan met terroristen". Ook voor Vincent Gilles van het VSOA was een meer moderne uitrusting effectief nodig. Het gaat hier om zogenaamde collectieve wapens, die niet op naam van één agent staan, maar worden ingezet bij bepaalde missies. "Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, bijvoorbeeld is er publiek aanwezig of niet?", aldus Medo. "We moeten opletten dat we niet in een geweldsspiraal terechtkomen. Het hoofddoel blijft toch om de tegenstander te neutraliseren en op te pakken". Voor het VSOA is er nog meer nodig. "Onze eerste nood blijft toch de modernisering van de handvuurwapens, waar elke politieman over beschikt", klinkt het. De munitie voor die wapens is volgens Gilles momenteel niet effectief genoeg. Ook over deze kwestie wordt al maanden onderhandeld. (Belga)

Bij de politievakbonden reageert men tevreden op de beslissing, al zullen deze wapens niet overal kunnen worden ingezet. Vandaar dat het VSOA ook de nood aan modernisering van handvuurwapens beklemtoont. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had de komst van zogenaamde "oorlogsmunitie" al een paar keer aangekondigd. Nu is ook een keuze gemaakt: het gaat om een nieuw kaliber 7,62x35 mm dat in halfautomatische wapens kan worden gebruikt. Daarmee kan men bijvoorbeeld een wagen doorboren. De beslissing voor dit soort munitie heeft een tijd op zich laten wachten. "Men is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan", zegt Carlo Medo van het NSPV. "Nu kunnen we op gelijke voet de strijd aangaan met terroristen". Ook voor Vincent Gilles van het VSOA was een meer moderne uitrusting effectief nodig. Het gaat hier om zogenaamde collectieve wapens, die niet op naam van één agent staan, maar worden ingezet bij bepaalde missies. "Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, bijvoorbeeld is er publiek aanwezig of niet?", aldus Medo. "We moeten opletten dat we niet in een geweldsspiraal terechtkomen. Het hoofddoel blijft toch om de tegenstander te neutraliseren en op te pakken". Voor het VSOA is er nog meer nodig. "Onze eerste nood blijft toch de modernisering van de handvuurwapens, waar elke politieman over beschikt", klinkt het. De munitie voor die wapens is volgens Gilles momenteel niet effectief genoeg. Ook over deze kwestie wordt al maanden onderhandeld. (Belga)