Begin deze week werd er op sociale media opgeroepen om dit weekend in verschillende steden, waaronder Kortrijk, te komen protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens het huidige ministerieel besluit zijn betogingen enkel toegestaan op een veilige manier met maximaal 100 deelnemers. Ze moeten statisch gebeuren en aangevraagd zijn bij de stad. "De oproep die gelanceerd werd op sociale media respecteert echter geen enkele van deze regels. Het lijkt niet zozeer de bedoeling om (vreedzaam) te protesteren tegen de coronamaatregelen, eerder louter om keet te schoppen", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Dat zorgt ook voor de nodige ongerustheid bij lokale handelaars. Na de rellen in Nederland zijn handelaars bang voor schade en beslissen verschillende handelszaken om te sluiten. De stad Kortijk en de politiezone Vlas nemen de nodige maatregelen. Politiezone Vlas zal in overleg met het parket inzetten op strenge handhaving. "Elke poging tot of effectieve ordeverstoring van eender wie zal aanleiding geven tot een bestuurlijke en/of gerechtelijke arrestatie en elke overtreding zal geverbaliseerd worden", klinkt het. Wie dit weekend wordt opgepakt door de politiediensten mag zich dus verwachten aan boetes van 250 euro of zwaardere straffen via het snelrecht. De politiezone Vlas heeft ook versterking gevraagd vanuit andere politiezones en vanuit de federale politie. (Belga)

Begin deze week werd er op sociale media opgeroepen om dit weekend in verschillende steden, waaronder Kortrijk, te komen protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens het huidige ministerieel besluit zijn betogingen enkel toegestaan op een veilige manier met maximaal 100 deelnemers. Ze moeten statisch gebeuren en aangevraagd zijn bij de stad. "De oproep die gelanceerd werd op sociale media respecteert echter geen enkele van deze regels. Het lijkt niet zozeer de bedoeling om (vreedzaam) te protesteren tegen de coronamaatregelen, eerder louter om keet te schoppen", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Dat zorgt ook voor de nodige ongerustheid bij lokale handelaars. Na de rellen in Nederland zijn handelaars bang voor schade en beslissen verschillende handelszaken om te sluiten. De stad Kortijk en de politiezone Vlas nemen de nodige maatregelen. Politiezone Vlas zal in overleg met het parket inzetten op strenge handhaving. "Elke poging tot of effectieve ordeverstoring van eender wie zal aanleiding geven tot een bestuurlijke en/of gerechtelijke arrestatie en elke overtreding zal geverbaliseerd worden", klinkt het. Wie dit weekend wordt opgepakt door de politiediensten mag zich dus verwachten aan boetes van 250 euro of zwaardere straffen via het snelrecht. De politiezone Vlas heeft ook versterking gevraagd vanuit andere politiezones en vanuit de federale politie. (Belga)