Politie en parket waren de voorbije jaren bijzonder karig met commentaar op het drugsgeweld in Antwerpen. Dat de top zich nu zo expliciet uitspreekt over de situatie en over de "war on drugs"-aanpak door het stadsbestuur, is dan ook erg uitzonderlijk. Manolo Tersago, hoofd van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie Antwerpen, looft wel de extra inzet van lokale politieagenten om straatdealers aan te pakken. "In heel korte tijd hebben ze legers straatdealers weggeveegd", stelt hij. "De burgemeester heeft toen de kans laten liggen om de lokale recherche op het niveau net bóven die straatdealers af te sturen. Men was te zeer bezig met die arrestaties." Volgens drugsmagistraat Ken Witpas moet er ook meer werk worden gemaakt van antidrugscampagnes en de begeleiding van drugsgebruikers. "Het stadsbestuur bekommert zich te weinig om de gebruikers", vindt hij. "Ik zie geen initiatieven op het vlak van preventie. Je kunt in scholen jonge mensen aanspreken met preventieve campagnes, maar dat gebeurt niet. En de drugsgebruikers die er zijn, worden aan hun lot overgelaten. De mensen die nu om meer arrestaties roepen, zijn dezelfden die de financiering van de hulpverlening hebben afgebouwd en alle straathoekwerkers naar huis hebben gestuurd." Tersago en Witpas pleiten verder voor een meer internationale aanpak en meer focus op het havengebied langs waar de meeste drugs binnenkomen. (Belga)

Politie en parket waren de voorbije jaren bijzonder karig met commentaar op het drugsgeweld in Antwerpen. Dat de top zich nu zo expliciet uitspreekt over de situatie en over de "war on drugs"-aanpak door het stadsbestuur, is dan ook erg uitzonderlijk. Manolo Tersago, hoofd van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie Antwerpen, looft wel de extra inzet van lokale politieagenten om straatdealers aan te pakken. "In heel korte tijd hebben ze legers straatdealers weggeveegd", stelt hij. "De burgemeester heeft toen de kans laten liggen om de lokale recherche op het niveau net bóven die straatdealers af te sturen. Men was te zeer bezig met die arrestaties." Volgens drugsmagistraat Ken Witpas moet er ook meer werk worden gemaakt van antidrugscampagnes en de begeleiding van drugsgebruikers. "Het stadsbestuur bekommert zich te weinig om de gebruikers", vindt hij. "Ik zie geen initiatieven op het vlak van preventie. Je kunt in scholen jonge mensen aanspreken met preventieve campagnes, maar dat gebeurt niet. En de drugsgebruikers die er zijn, worden aan hun lot overgelaten. De mensen die nu om meer arrestaties roepen, zijn dezelfden die de financiering van de hulpverlening hebben afgebouwd en alle straathoekwerkers naar huis hebben gestuurd." Tersago en Witpas pleiten verder voor een meer internationale aanpak en meer focus op het havengebied langs waar de meeste drugs binnenkomen. (Belga)