De politiediensten, de federale politiediensten en het parket van Kortrijk houden al langer grootschalige controles met de acties "Villafront" en de anonieme patrouilles "Villaram". Met Villadaily worden de reguliere dagelijkse verkeers-, wijk- en interventieploegen ook ingezet. De agenten worden ingeschakeld tijdens hun normale diensturen, dus er is geen capaciteitsverhoging. De controleacties kunnen nagenoeg altijd en overal doorgaan, maar de posten worden wel tezelfdertijd opgezet. Bovendien passen ze ook in de BOB-acties en een verhoogd eindejaarstoezicht. Midden december sluiten de zones uit de grensstreek in Henegouwen, dat zijn Moeskroen en Komen-Waasten, zich aan bij de actie. De Franse politiediensten hebben zich bereid verklaard om vanaf januari 2013 ook deel te nemen. "We willen vooral een signaal uitsturen en hopen op een ontradingseffect", aldus commissaris Devid Camerlynck. "Ondertussen screenen we ook wie zich in onze zones bevindt en hebben we ook al enkele resultaten bereikt." Villadaily moet samen met de andere acties een antwoord bieden op de verhoogde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. (KAV)

De politiediensten, de federale politiediensten en het parket van Kortrijk houden al langer grootschalige controles met de acties "Villafront" en de anonieme patrouilles "Villaram". Met Villadaily worden de reguliere dagelijkse verkeers-, wijk- en interventieploegen ook ingezet. De agenten worden ingeschakeld tijdens hun normale diensturen, dus er is geen capaciteitsverhoging. De controleacties kunnen nagenoeg altijd en overal doorgaan, maar de posten worden wel tezelfdertijd opgezet. Bovendien passen ze ook in de BOB-acties en een verhoogd eindejaarstoezicht. Midden december sluiten de zones uit de grensstreek in Henegouwen, dat zijn Moeskroen en Komen-Waasten, zich aan bij de actie. De Franse politiediensten hebben zich bereid verklaard om vanaf januari 2013 ook deel te nemen. "We willen vooral een signaal uitsturen en hopen op een ontradingseffect", aldus commissaris Devid Camerlynck. "Ondertussen screenen we ook wie zich in onze zones bevindt en hebben we ook al enkele resultaten bereikt." Villadaily moet samen met de andere acties een antwoord bieden op de verhoogde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. (KAV)