Tijdens de krokusvakantie, van 13 tot 21 februari, gingen de lokale en federale politie met extra controles na of de avondklok en het verbod op niet-essentiële reizen werden gerespecteerd. Voor reizigers die wel een essentiële reis maken, is het verplicht om een negatief testresultaat te kunnen voorleggen en het Passenger Locator Form in te vullen. Ook daarop werd gecontroleerd. In grensregio's werden zo'n 1.188 pv's uitgedeeld omdat het verplaatsingsverbod niet werd nageleefd. Daaronder vallen zowel de mensen die de avondklok tussen middernacht en vijf uur 's morgens niet respecteerden als personen die betrapt werden op een niet-essentiële reis. Tijdens de uren van de avondklok werden 753 pv's opgesteld. De resterende 435 pv's voor overtredingen van het verplaatsingsverbod wijst de federale politie toe aan overtredingen op niet-essentiële reizen. Dat is echter wel een schatting: "De pv's die 's nachts zouden opgesteld zijn tegen het verbod op niet-essentiële reizen worden dan niet meegeteld, maar we gaan ervan uit dat dat aantal eerder laag zal zijn." Drie personen konden bij een essentiële reis geen negatief testresultaat voorleggen, en 43 reizigers hadden het verplichte Passenger Locator Form niet ingevuld. In totaal werden bij de controles dus 1.234 pv's uitgedeeld. "Deze cijfers vormen wellicht nog een onderschatting van de realiteit", waarschuwt de federale politie. "We moeten rekening houden met een vertraging in de verwerking van de pv's in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Pv's die afgelopen weekend werden uitgeschreven, maar nog niet in de ANG werden geregistreerd, zijn nog niet in deze cijfers meegeteld." De federale politiediensten controleerden tijdens de krokusvakantie 67.063 personen in 30.130 verschillende vervoersmiddelen, waaronder vliegtuigen, treinen en voertuigen. Sinds begin dit jaar (tot 21 februari) werden 60.841 vervoersmiddelen gecontroleerd, goed voor een totaal van 343.408 personen. Van het aantal controles dat de lokale politie heeft uitgevoerd zijn geen gegevens bekend. (Belga)

Tijdens de krokusvakantie, van 13 tot 21 februari, gingen de lokale en federale politie met extra controles na of de avondklok en het verbod op niet-essentiële reizen werden gerespecteerd. Voor reizigers die wel een essentiële reis maken, is het verplicht om een negatief testresultaat te kunnen voorleggen en het Passenger Locator Form in te vullen. Ook daarop werd gecontroleerd. In grensregio's werden zo'n 1.188 pv's uitgedeeld omdat het verplaatsingsverbod niet werd nageleefd. Daaronder vallen zowel de mensen die de avondklok tussen middernacht en vijf uur 's morgens niet respecteerden als personen die betrapt werden op een niet-essentiële reis. Tijdens de uren van de avondklok werden 753 pv's opgesteld. De resterende 435 pv's voor overtredingen van het verplaatsingsverbod wijst de federale politie toe aan overtredingen op niet-essentiële reizen. Dat is echter wel een schatting: "De pv's die 's nachts zouden opgesteld zijn tegen het verbod op niet-essentiële reizen worden dan niet meegeteld, maar we gaan ervan uit dat dat aantal eerder laag zal zijn." Drie personen konden bij een essentiële reis geen negatief testresultaat voorleggen, en 43 reizigers hadden het verplichte Passenger Locator Form niet ingevuld. In totaal werden bij de controles dus 1.234 pv's uitgedeeld. "Deze cijfers vormen wellicht nog een onderschatting van de realiteit", waarschuwt de federale politie. "We moeten rekening houden met een vertraging in de verwerking van de pv's in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Pv's die afgelopen weekend werden uitgeschreven, maar nog niet in de ANG werden geregistreerd, zijn nog niet in deze cijfers meegeteld." De federale politiediensten controleerden tijdens de krokusvakantie 67.063 personen in 30.130 verschillende vervoersmiddelen, waaronder vliegtuigen, treinen en voertuigen. Sinds begin dit jaar (tot 21 februari) werden 60.841 vervoersmiddelen gecontroleerd, goed voor een totaal van 343.408 personen. Van het aantal controles dat de lokale politie heeft uitgevoerd zijn geen gegevens bekend. (Belga)