In 2011 voerde de politie Brussel Zuid op vraag van de verschillende diensten van burgerlijke stand van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst 400 administratieve onderzoeken naar mogelijke schijnhuwelijken. Op vraag van het Brusselse parket werden 540 onderzoeken uitgevoerd. "Die cijfers zijn niet op te tellen want in een heel aantal gevallen werd er zowel op vraag van het parket als op vraag van de gemeente een onderzoek ingesteld", zegt Marie Verbeke, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. "Het gaat dus niet om 940 onderzoeken, maar het geeft wel een idee van het aantal gevallen die onderzocht worden. Omdat het om zeer specifiek werk gaat, werd beslist een speciale cel op te richten met een begeleider, een diensthoofd en vijf onderzoekers. Zij kunnen de taak van de wijkdiensten verlichten en zorgen voor een betere opvolging van de dossiers bij de gemeenteadministraties en het parket." (COR 230)

In 2011 voerde de politie Brussel Zuid op vraag van de verschillende diensten van burgerlijke stand van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst 400 administratieve onderzoeken naar mogelijke schijnhuwelijken. Op vraag van het Brusselse parket werden 540 onderzoeken uitgevoerd. "Die cijfers zijn niet op te tellen want in een heel aantal gevallen werd er zowel op vraag van het parket als op vraag van de gemeente een onderzoek ingesteld", zegt Marie Verbeke, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. "Het gaat dus niet om 940 onderzoeken, maar het geeft wel een idee van het aantal gevallen die onderzocht worden. Omdat het om zeer specifiek werk gaat, werd beslist een speciale cel op te richten met een begeleider, een diensthoofd en vijf onderzoekers. Zij kunnen de taak van de wijkdiensten verlichten en zorgen voor een betere opvolging van de dossiers bij de gemeenteadministraties en het parket." (COR 230)