"We hechten als politiezone veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld", zegt korpschef Frédéric Dauphin. "Dat begrip, voorzien in de wet van 2014, omvat uitschelden, bespotten, obscene gebaren, aanranding of poging tot aanranding, betasting en stalken in een openbare of semiopenbare ruimte. Maar er stelt zich een probleem bij het politieoptreden. De slachtoffers aarzelen vaak om een klacht in te dienen. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld. Daarom hebben we een werkingsmodel aangepast dat al door de politiezone Luik is uitgevoerd, een goede praktijk die dankzij het 'Réseau Intersection' tussen de lokale politiediensten werd gedeeld." Concreet patrouilleren drie politie-inspecteurs in burger, een vrouwelijke en twee mannelijke, doorheen de zone. Als de politievrouw of een andere persoon het slachtoffer is van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure inleiden. "Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen", gaat de korpschef verder. "Om op die manier het zogenaamde 'dark number' te verkleinen, het gevoel van straffeloosheid bij de daders tegen te gaan en hen te herinneren aan de wet en het belang van toestemming, " klinkt het, "en slachtoffers bewust te maken van hun recht om een klacht in te dienen over deze incidenten en hun tips te geven over hoe zij zich veiliger kunnen voelen in de openbare ruimte." (Belga)

"We hechten als politiezone veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld", zegt korpschef Frédéric Dauphin. "Dat begrip, voorzien in de wet van 2014, omvat uitschelden, bespotten, obscene gebaren, aanranding of poging tot aanranding, betasting en stalken in een openbare of semiopenbare ruimte. Maar er stelt zich een probleem bij het politieoptreden. De slachtoffers aarzelen vaak om een klacht in te dienen. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld. Daarom hebben we een werkingsmodel aangepast dat al door de politiezone Luik is uitgevoerd, een goede praktijk die dankzij het 'Réseau Intersection' tussen de lokale politiediensten werd gedeeld." Concreet patrouilleren drie politie-inspecteurs in burger, een vrouwelijke en twee mannelijke, doorheen de zone. Als de politievrouw of een andere persoon het slachtoffer is van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure inleiden. "Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen", gaat de korpschef verder. "Om op die manier het zogenaamde 'dark number' te verkleinen, het gevoel van straffeloosheid bij de daders tegen te gaan en hen te herinneren aan de wet en het belang van toestemming, " klinkt het, "en slachtoffers bewust te maken van hun recht om een klacht in te dienen over deze incidenten en hun tips te geven over hoe zij zich veiliger kunnen voelen in de openbare ruimte." (Belga)