Wie bij de politie aan de slag wil, moet "van onberispelijk gedrag" zijn, zegt het reglement. Volgens De Standaard blijkt echter dat ook kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie geraken, vaak ondanks een negatief advies van de selectiedienst en ondanks het feit dat ze te veel onvoldoendes scoorden bij de proeven. Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk toegelaten tot de politieopleiding. Wegens het grote tekort aan manschappen bij de politie wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) elk jaar 1.400 aanwervingen doen. Om die cijfers te halen, wordt niet alleen massaal campagne gevoerd, maar moet ook het slaagcijfer bij de selectie omhoog. De lat wordt echter in geen geval lager gelegd, zegt Jambon steevast. Dat spreekt iedereen die nauw betrokken is bij het selectieproces tegen, stelt De Standaard. "We worden constant en massaal onder druk gezet om de doelstellingen te halen", zegt een bron die zetelt in selectiecommissies. "De lat wordt bijna op de grond gelegd, iedereen moet erover." Uit cijfers blijkt dat het percentage van kandidaat-inspecteurs - het overgrote deel van de aspiranten - die door die selectie geraken, verdubbelde van 7 naar 14 procent tussen 2014 en 2017. Dit jaar zou het slaagpercentage opnieuw aan het stijgen zijn. Het slaagpercentage van de opleiding zelf ligt rond de 95 procent. (Belga)

Wie bij de politie aan de slag wil, moet "van onberispelijk gedrag" zijn, zegt het reglement. Volgens De Standaard blijkt echter dat ook kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie geraken, vaak ondanks een negatief advies van de selectiedienst en ondanks het feit dat ze te veel onvoldoendes scoorden bij de proeven. Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk toegelaten tot de politieopleiding. Wegens het grote tekort aan manschappen bij de politie wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) elk jaar 1.400 aanwervingen doen. Om die cijfers te halen, wordt niet alleen massaal campagne gevoerd, maar moet ook het slaagcijfer bij de selectie omhoog. De lat wordt echter in geen geval lager gelegd, zegt Jambon steevast. Dat spreekt iedereen die nauw betrokken is bij het selectieproces tegen, stelt De Standaard. "We worden constant en massaal onder druk gezet om de doelstellingen te halen", zegt een bron die zetelt in selectiecommissies. "De lat wordt bijna op de grond gelegd, iedereen moet erover." Uit cijfers blijkt dat het percentage van kandidaat-inspecteurs - het overgrote deel van de aspiranten - die door die selectie geraken, verdubbelde van 7 naar 14 procent tussen 2014 en 2017. Dit jaar zou het slaagpercentage opnieuw aan het stijgen zijn. Het slaagpercentage van de opleiding zelf ligt rond de 95 procent. (Belga)