Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe enquête van Transparancy International, een organisatie die de integriteit in de politiek wil bevorderen.

Meer dan 500 verkiezingskandidaten, ruim 25 procent van de kandidaten van de grootste politieke partijen, hebben de vragenlijst beantwoord. De resultaten onthullen grote verschillen tussen de standpunten van de partijen en tussen de verschillende taalgemeenschappen.

Zo vindt 99 procent van de ondervraagden dat het niet kan dat kandidaten op een lijst gaan staan terwijl ze niet de bedoeling hebben om te zetelen.

Als oplossing voor dat probleem wil 38 procent de verkiezingen laten samenvallen, waarbij het verboden is om zich kandidaat te stellen op beide lijsten. 34 procent is voorstander om de kandidaat verplicht te laten zetelen waar hij het meest recent verkozen is.

Vooral Ecolo, Open VLD en SP.A zijn die oplossing genegen, terwijl 9 op de 10 kandidaten bij de PS niet verder wil gaan dan het op voorhand kenbaar maken van de intenties.

Aangifte van inkomsten

Momenteel bestaat er geen verplichting voor de federale mandatarissen om hun inkomsten uit federale mandaten aan te geven. De overgrote meerderheid van de kandidaten (96 procent) is echter voorstander van zo'n aangifte.

Op de vraag of ook de inkomsten uit private mandaten moeten worden aangegeven, zijn de antwoorden minder homogeen. Gemiddeld is 72 procent van de kandidaten voorstander van een dergelijke verplichting.

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de kandidaten van de PS zich daartegen sterk verzet (79 procent). Ecolo, Groen!, SP.A, CDH, Personenpartij (PP) en Vlaams Belang zijn dan weer duidelijk voorstander.

Strijd tegen corruptie
Federale ambtenaren die een geval van corruptie willen aangeven, genieten in tegenstelling tot hun Vlaamse collega's geen wettelijke bescherming. Iets meer dan de helft van de kandidaten is voor het invoeren van een dergelijke bescherming voor 'klokkenluiders'.

De lijsten die dat het sterkst verdedigen zijn, met de PS op kop, Ecolo, PP, Vlaams Belang, Groen! en LDD. Bij CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A, MR en CDH ondersteunt minder dan 30 procent van de kandidaten het idee. De PS is dan weer fel gekant tegen de reïnstallatie van een Hoog Comité van Toezicht (slechts 3 procent is voorstander).

Over de financiering van de politieke partijen willen veel kandidaten zich niet uitspreken. Er bestaat nochtans een kritisch evaluatierapport van de Raad van Europa hierover.

Meer resultaten uit het onderzoek

Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe enquête van Transparancy International, een organisatie die de integriteit in de politiek wil bevorderen. Meer dan 500 verkiezingskandidaten, ruim 25 procent van de kandidaten van de grootste politieke partijen, hebben de vragenlijst beantwoord. De resultaten onthullen grote verschillen tussen de standpunten van de partijen en tussen de verschillende taalgemeenschappen. Zo vindt 99 procent van de ondervraagden dat het niet kan dat kandidaten op een lijst gaan staan terwijl ze niet de bedoeling hebben om te zetelen. Als oplossing voor dat probleem wil 38 procent de verkiezingen laten samenvallen, waarbij het verboden is om zich kandidaat te stellen op beide lijsten. 34 procent is voorstander om de kandidaat verplicht te laten zetelen waar hij het meest recent verkozen is.Vooral Ecolo, Open VLD en SP.A zijn die oplossing genegen, terwijl 9 op de 10 kandidaten bij de PS niet verder wil gaan dan het op voorhand kenbaar maken van de intenties. Aangifte van inkomsten Momenteel bestaat er geen verplichting voor de federale mandatarissen om hun inkomsten uit federale mandaten aan te geven. De overgrote meerderheid van de kandidaten (96 procent) is echter voorstander van zo'n aangifte. Op de vraag of ook de inkomsten uit private mandaten moeten worden aangegeven, zijn de antwoorden minder homogeen. Gemiddeld is 72 procent van de kandidaten voorstander van een dergelijke verplichting. Opvallend is dat een ruime meerderheid van de kandidaten van de PS zich daartegen sterk verzet (79 procent). Ecolo, Groen!, SP.A, CDH, Personenpartij (PP) en Vlaams Belang zijn dan weer duidelijk voorstander. Strijd tegen corruptie Federale ambtenaren die een geval van corruptie willen aangeven, genieten in tegenstelling tot hun Vlaamse collega's geen wettelijke bescherming. Iets meer dan de helft van de kandidaten is voor het invoeren van een dergelijke bescherming voor 'klokkenluiders'.De lijsten die dat het sterkst verdedigen zijn, met de PS op kop, Ecolo, PP, Vlaams Belang, Groen! en LDD. Bij CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A, MR en CDH ondersteunt minder dan 30 procent van de kandidaten het idee. De PS is dan weer fel gekant tegen de reïnstallatie van een Hoog Comité van Toezicht (slechts 3 procent is voorstander). Over de financiering van de politieke partijen willen veel kandidaten zich niet uitspreken. Er bestaat nochtans een kritisch evaluatierapport van de Raad van Europa hierover.Meer resultaten uit het onderzoek