De volksvertegenwoordigers vragen, via een voorstel van resolutie, om het volledige dispositief te herzien of om af te zien van dit laatste (Brusselse) project en roepen op tot een debat over het detentiebeleid. De tekst wordt gedragen door de oppositiepartijen DéFI (het voormalige FDF), Ecolo-Groen en cdH en zal donderdag in de Kamer ter overweging worden voorgelegd. Op een persconferentie dinsdag in het Huis van de Parlementairen, laakte Olivier Maingain voor het project in Haren het gebrek aan transparantie, het principe van het mondelinge engagement voor een groot dossier (53 miljoen euro terreinaankoop en 330 miljoen euro geraamde bouwprijs) en de afwezigheid van een juridische basis die de Staat of de Regie der Gebouwen verbindt met het consortium Cafasso. "Je moet er in dit stadium vanuit gaan dat er geen enkele verplichting is van de staat om deze gevangenis te bouwen. De regering kan er dus van af zien". Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werd in juli 2015 bevraagd over het contractueel verloop. Het Rekenhof heeft nadien bevestigd dat er geen enkele verbintenis is van de Belgische Staat. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) rapporteerde het antwoord van minister van Justitie Koen Geens, van 9 december, waarin melding wordt gemaakt van een overeengekomen schadeloosstelling indien het project wordt opgegeven, en compensaties voor de eventuele aanpassingen. Er is sprake van een globaal akkoord, maar niet van enig ondertekend contract. Het Platform bestaat onder meer uit het Comité van Haren, de syndicale vereniging van magistraten, Inter-Environnement Bruxelles, de Liga voor de Rechten van de Mens en de Belgische sectie van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen. (Belga)

De volksvertegenwoordigers vragen, via een voorstel van resolutie, om het volledige dispositief te herzien of om af te zien van dit laatste (Brusselse) project en roepen op tot een debat over het detentiebeleid. De tekst wordt gedragen door de oppositiepartijen DéFI (het voormalige FDF), Ecolo-Groen en cdH en zal donderdag in de Kamer ter overweging worden voorgelegd. Op een persconferentie dinsdag in het Huis van de Parlementairen, laakte Olivier Maingain voor het project in Haren het gebrek aan transparantie, het principe van het mondelinge engagement voor een groot dossier (53 miljoen euro terreinaankoop en 330 miljoen euro geraamde bouwprijs) en de afwezigheid van een juridische basis die de Staat of de Regie der Gebouwen verbindt met het consortium Cafasso. "Je moet er in dit stadium vanuit gaan dat er geen enkele verplichting is van de staat om deze gevangenis te bouwen. De regering kan er dus van af zien". Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werd in juli 2015 bevraagd over het contractueel verloop. Het Rekenhof heeft nadien bevestigd dat er geen enkele verbintenis is van de Belgische Staat. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) rapporteerde het antwoord van minister van Justitie Koen Geens, van 9 december, waarin melding wordt gemaakt van een overeengekomen schadeloosstelling indien het project wordt opgegeven, en compensaties voor de eventuele aanpassingen. Er is sprake van een globaal akkoord, maar niet van enig ondertekend contract. Het Platform bestaat onder meer uit het Comité van Haren, de syndicale vereniging van magistraten, Inter-Environnement Bruxelles, de Liga voor de Rechten van de Mens en de Belgische sectie van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen. (Belga)