Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën. De illegale handel in dat vlees wordt al langer aangekaart, gezien het vaak om bedreigde diersoorten gaat. Maar het kan ook gewoon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De coronacrisis bracht dat laatste aspect extra onder de aandacht. De Kamer vraagt de regering nu om de strijd tegen bushmeat op te drijven. Concreet vraagt de Kamer een actieplan om de samenwerking tussen alle betrokken diensten, zoals de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten en de FOD Volksgezondheid te verbeteren, zodat het illegale vlees vlotter wordt onderschept. De resolutie stelt ook voor om meer in te zetten op specifieke opleidingen voor het personeel en om meer middelen te investeren in de strijd tegen bushmeat. (Belga)

Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën. De illegale handel in dat vlees wordt al langer aangekaart, gezien het vaak om bedreigde diersoorten gaat. Maar het kan ook gewoon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De coronacrisis bracht dat laatste aspect extra onder de aandacht. De Kamer vraagt de regering nu om de strijd tegen bushmeat op te drijven. Concreet vraagt de Kamer een actieplan om de samenwerking tussen alle betrokken diensten, zoals de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten en de FOD Volksgezondheid te verbeteren, zodat het illegale vlees vlotter wordt onderschept. De resolutie stelt ook voor om meer in te zetten op specifieke opleidingen voor het personeel en om meer middelen te investeren in de strijd tegen bushmeat. (Belga)