De klassieke dotatie blijft op korte termijn ongewijzigd, maar de alternatieve financiering en de evenwichtsdotatie worden op een nieuwe leest geschoeid. Bedoeling is dat de alternatieve financiering zal bestaan uit inkomsten uit btw en roerende voorheffing. Daarnaast koppelt de regering zes voorwaarden aan de evenwichtsdotatie in de vorm van een responsabiliseringsmechanisme. Die dotatie wordt elk jaar gestort om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de betalingen van de sociale prestaties te garanderen. Zo zal in geval van een tekort worden nagegaan of er maatregelen tegen sociale fraude of oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zijn genomen. Ook wordt nagegaan hoeveel de sociale zekerheid bijdraagt aan de algemene begrotingsdoelstellingen, of de maatregel die voor de sociale zekerheid werden genomen, ook effectief zijn uitgevoerd en of de stijging van de uitgaven verklaarbaar is door volume-effecten, bijvoorbeeld een groter aantal gepensioneerden. Tot slot zal de sociale partners worden gevraagd compenserende maatregelen te nemen indien sociale akkoorden niet budgetneutraal zijn. Er zal een commissie voor Financiën en Begroting het levenslicht zien. Die expertengroep zal maandelijks nagaan of er tekorten zijn of dreigen te ontstaan. Dat moet grote ontsporingen voorkomen en ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen. De hervorming deed eerder al heel wat stof opwaaien. Vakbonden en ziekenfondsen zien er een besparingsoperatie in. Op de oppositiebanken wordt gevreesd dat de hervorming de financiering van de sociale zekerheid net gaat aantasten. (Belga)

De klassieke dotatie blijft op korte termijn ongewijzigd, maar de alternatieve financiering en de evenwichtsdotatie worden op een nieuwe leest geschoeid. Bedoeling is dat de alternatieve financiering zal bestaan uit inkomsten uit btw en roerende voorheffing. Daarnaast koppelt de regering zes voorwaarden aan de evenwichtsdotatie in de vorm van een responsabiliseringsmechanisme. Die dotatie wordt elk jaar gestort om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de betalingen van de sociale prestaties te garanderen. Zo zal in geval van een tekort worden nagegaan of er maatregelen tegen sociale fraude of oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zijn genomen. Ook wordt nagegaan hoeveel de sociale zekerheid bijdraagt aan de algemene begrotingsdoelstellingen, of de maatregel die voor de sociale zekerheid werden genomen, ook effectief zijn uitgevoerd en of de stijging van de uitgaven verklaarbaar is door volume-effecten, bijvoorbeeld een groter aantal gepensioneerden. Tot slot zal de sociale partners worden gevraagd compenserende maatregelen te nemen indien sociale akkoorden niet budgetneutraal zijn. Er zal een commissie voor Financiën en Begroting het levenslicht zien. Die expertengroep zal maandelijks nagaan of er tekorten zijn of dreigen te ontstaan. Dat moet grote ontsporingen voorkomen en ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen. De hervorming deed eerder al heel wat stof opwaaien. Vakbonden en ziekenfondsen zien er een besparingsoperatie in. Op de oppositiebanken wordt gevreesd dat de hervorming de financiering van de sociale zekerheid net gaat aantasten. (Belga)