De hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV maakt deel uit van de zesde staatshervorming. Die splitst het huidige tweetalige parket in een nieuw parket voor Halle-Vilvoorde, met een eigen procureur maar met een aantal functioneel tweetalige magistraten. Het Brusselse parket krijgt een Nederlandstalige adjunct. De Brusselse rechtbanken worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. De stemming donderdag werd voorafgegaan door een plenair debat daags voordien. N-VA en Vlaams Belang hekelden daarbij opnieuw de "cadeaus" aan de Franstaligen, zoals de extra Franstalige magistraten die erbij komen. De beloofde werklastmeting om de definitieve magistratenkaders vast te leggen, zullen volgens hen ook te laat komen. Maar ook voor FDF-voorzitter Olivier Maingain schiet het akkoord tekort. Met behulp van een nieuw grondwetsartikel 157bis wordt vastgelegd dat aan de "essentiële elementen" uit het akkoord enkel met een tweederdemeerderheid gesleuteld kan worden, maar Maingain betreurt dat de waarborg voor Franstaligen om in hun eigen taal berecht te worden niet expliciet gebetonneerd wordt in de grondwet. Met het groen licht in de Kamer is het gerechtelijk arrondissement BHV trouwens nog niet hervormd. Ook de Senaat moet zich er nog over uitspreken. Volgende week begint de bespreking er in commissie. Omgekeerd buigt de bevoegde Kamercommissie zich dan over de teksten die eerst langs de Hoge Vergadering passeerden. (KAV)

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV maakt deel uit van de zesde staatshervorming. Die splitst het huidige tweetalige parket in een nieuw parket voor Halle-Vilvoorde, met een eigen procureur maar met een aantal functioneel tweetalige magistraten. Het Brusselse parket krijgt een Nederlandstalige adjunct. De Brusselse rechtbanken worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. De stemming donderdag werd voorafgegaan door een plenair debat daags voordien. N-VA en Vlaams Belang hekelden daarbij opnieuw de "cadeaus" aan de Franstaligen, zoals de extra Franstalige magistraten die erbij komen. De beloofde werklastmeting om de definitieve magistratenkaders vast te leggen, zullen volgens hen ook te laat komen. Maar ook voor FDF-voorzitter Olivier Maingain schiet het akkoord tekort. Met behulp van een nieuw grondwetsartikel 157bis wordt vastgelegd dat aan de "essentiële elementen" uit het akkoord enkel met een tweederdemeerderheid gesleuteld kan worden, maar Maingain betreurt dat de waarborg voor Franstaligen om in hun eigen taal berecht te worden niet expliciet gebetonneerd wordt in de grondwet. Met het groen licht in de Kamer is het gerechtelijk arrondissement BHV trouwens nog niet hervormd. Ook de Senaat moet zich er nog over uitspreken. Volgende week begint de bespreking er in commissie. Omgekeerd buigt de bevoegde Kamercommissie zich dan over de teksten die eerst langs de Hoge Vergadering passeerden. (KAV)