"Het altruïsme van pleegouders moet worden gewaardeerd, niet afgestraft", vindt minister Lalieux (PS). "Zij engageren zich om kwetsbare kinderen, jongeren en personen met een handicap een warme thuis te geven. We mogen ze niet straffen wanneer ze met pensioen gaan. Daarom is dit zo belangrijk." De gelijkstelling was al gegarandeerd voor zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof, maar niet voor pleegouderschapsverlof. "Deze ongelijke behandeling is nu verleden tijd", kondigt de minister aan. Pleegouderverlof is beschikbaar voor alle werknemers die als pleegouders werden aangewezen. Het verlof kan eenmalig worden opgenomen, voor een ononderbroken periode van maximaal zes weken per ouder, met een bonus van twee weken, te verdelen over de twee pleegouders van eenzelfde gezin. In 2019 werden 1.166 kinderen geplaatst bij pleeggezinnen in België, maar slechts 169 ouders maakten gebruik van het verlof. "Veel ouders maakten zich zorgen over de gevolgen van het verlof voor hun pensioen. Ze hebben nu op dit vlak niets meer te vrezen, hun pensioen is gegarandeerd", aldus Lalieux. (Belga)

"Het altruïsme van pleegouders moet worden gewaardeerd, niet afgestraft", vindt minister Lalieux (PS). "Zij engageren zich om kwetsbare kinderen, jongeren en personen met een handicap een warme thuis te geven. We mogen ze niet straffen wanneer ze met pensioen gaan. Daarom is dit zo belangrijk." De gelijkstelling was al gegarandeerd voor zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof, maar niet voor pleegouderschapsverlof. "Deze ongelijke behandeling is nu verleden tijd", kondigt de minister aan. Pleegouderverlof is beschikbaar voor alle werknemers die als pleegouders werden aangewezen. Het verlof kan eenmalig worden opgenomen, voor een ononderbroken periode van maximaal zes weken per ouder, met een bonus van twee weken, te verdelen over de twee pleegouders van eenzelfde gezin. In 2019 werden 1.166 kinderen geplaatst bij pleeggezinnen in België, maar slechts 169 ouders maakten gebruik van het verlof. "Veel ouders maakten zich zorgen over de gevolgen van het verlof voor hun pensioen. Ze hebben nu op dit vlak niets meer te vrezen, hun pensioen is gegarandeerd", aldus Lalieux. (Belga)