Donderdag oordeelde de Raad van State dat kinderen zonder papieren die ons land verblijven niet mogen worden opgesloten in het gesloten centrum 127bis. Het rechtscollege schorste het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in het centrum mogelijk maakte. De Franstalige en Duitstalige balies (Avocats.be) en 15 middenveldorganisaties, waaronder het Platform Kinderen op de Vlucht, waren eisende partij.

Zij zeggen nu tevreden te zijn met deze uitspraak. Volgens de organisaties toont de beslissing aan dat het onmogelijk is om een gesloten centrum aan te passen aan het hoger belang van kinderen. Ze eisen dat dit hoger belang de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat. 'Laat ons hopen dat dit de regering aanzet om voor eens en altijd te stoppen met het opsluiten van kinderen en dat ze een onvoorwaardelijk verbod op het opsluiten van kinderen om migratieredenen verankert in de wet. Dit is ook wat de bijna 35.000 mensen die onze petitie hebben getekend, vragen', zegt Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de Vlucht.

Geluidshinder

De Raad van State motiveert zijn beslissing voornamelijk op basis van de langdurige blootstelling van de vastgehouden kinderen aan geluidshinder van de luchthaven. Het centrum bevindt zich vlakbij de landingsbanen van Brussels Airport, in Steenokkerzeel. 'Bovendien werd er vastgesteld dat het privé- en gezinsleven van de opgesloten families er niet gegarandeerd kan worden. De directie mocht om veiligheidsredenen beslissen dat de gezinnen niet naar buiten (binnen de omheining van het terrein) mogen. Dat gaat in tegen artikel acht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven toekent', zo lichtte Kaelen telefonisch toe.

De beslissing spreekt zich echter niet uit over het principe van het opsluiten van kinderen die illegaal in ons land verblijven. De organisaties willen erop wijzen dat er alternatieven bestaan die efficiënter zijn en vragen voor een migratiebeleid dat de fundamentele rechten van kinderen respecteert.

Het platform voert al langer campagne tegen het beleid om kinderen op te sluiten die illegaal in ons land verblijven. Het organiseerde in 2017 al de campagne "Een kind sluit je niet op. Punt.", samen met onder ander Unicef en Amnesty International.

Donderdag oordeelde de Raad van State dat kinderen zonder papieren die ons land verblijven niet mogen worden opgesloten in het gesloten centrum 127bis. Het rechtscollege schorste het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in het centrum mogelijk maakte. De Franstalige en Duitstalige balies (Avocats.be) en 15 middenveldorganisaties, waaronder het Platform Kinderen op de Vlucht, waren eisende partij. Zij zeggen nu tevreden te zijn met deze uitspraak. Volgens de organisaties toont de beslissing aan dat het onmogelijk is om een gesloten centrum aan te passen aan het hoger belang van kinderen. Ze eisen dat dit hoger belang de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat. 'Laat ons hopen dat dit de regering aanzet om voor eens en altijd te stoppen met het opsluiten van kinderen en dat ze een onvoorwaardelijk verbod op het opsluiten van kinderen om migratieredenen verankert in de wet. Dit is ook wat de bijna 35.000 mensen die onze petitie hebben getekend, vragen', zegt Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de Vlucht. De Raad van State motiveert zijn beslissing voornamelijk op basis van de langdurige blootstelling van de vastgehouden kinderen aan geluidshinder van de luchthaven. Het centrum bevindt zich vlakbij de landingsbanen van Brussels Airport, in Steenokkerzeel. 'Bovendien werd er vastgesteld dat het privé- en gezinsleven van de opgesloten families er niet gegarandeerd kan worden. De directie mocht om veiligheidsredenen beslissen dat de gezinnen niet naar buiten (binnen de omheining van het terrein) mogen. Dat gaat in tegen artikel acht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven toekent', zo lichtte Kaelen telefonisch toe. De beslissing spreekt zich echter niet uit over het principe van het opsluiten van kinderen die illegaal in ons land verblijven. De organisaties willen erop wijzen dat er alternatieven bestaan die efficiënter zijn en vragen voor een migratiebeleid dat de fundamentele rechten van kinderen respecteert. Het platform voert al langer campagne tegen het beleid om kinderen op te sluiten die illegaal in ons land verblijven. Het organiseerde in 2017 al de campagne "Een kind sluit je niet op. Punt.", samen met onder ander Unicef en Amnesty International.