Het werk van Hermy kreeg internationale weerklank en resulteerde in een aangepast bos-, natuur- en groenbeheer en een professionalisering van dat beheer in Vlaanderen. De jongste jaren is vooral zijn werk over groenbeheer en groendaken in stedelijke en verstedelijkte gebieden trendzettend geweest voor een vernieuwende aanpak in Vlaanderen, zo stelt de jury. Hermy doceert aan de KU Leuven en begeleidde in zijn 34-jarige loopbaan zo'n 60 onderzoeksprojecten over plantendiversiteit als basis voor bos-, natuur- en groenbeheer. "Professor Martin Hermy is een pionier op het vlak van natuur- en milieu-integratie. Vandaag is dit een vanzelfsprekend aandachtspunt in het natuur- en milieubeleid, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Onder meer het baanbrekend werk van professor Hermy heeft daar een positieve kentering teweeggebracht", zo prijst Schauvliege de plantkundige in een persbericht. De Prijs Rudi Verheyen is een initiatief van het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. De onderscheiding wordt voor de negende keer uitgereikt. Aan de prijs is een geldsom van 8.000 euro verbonden. (JDH)

Het werk van Hermy kreeg internationale weerklank en resulteerde in een aangepast bos-, natuur- en groenbeheer en een professionalisering van dat beheer in Vlaanderen. De jongste jaren is vooral zijn werk over groenbeheer en groendaken in stedelijke en verstedelijkte gebieden trendzettend geweest voor een vernieuwende aanpak in Vlaanderen, zo stelt de jury. Hermy doceert aan de KU Leuven en begeleidde in zijn 34-jarige loopbaan zo'n 60 onderzoeksprojecten over plantendiversiteit als basis voor bos-, natuur- en groenbeheer. "Professor Martin Hermy is een pionier op het vlak van natuur- en milieu-integratie. Vandaag is dit een vanzelfsprekend aandachtspunt in het natuur- en milieubeleid, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Onder meer het baanbrekend werk van professor Hermy heeft daar een positieve kentering teweeggebracht", zo prijst Schauvliege de plantkundige in een persbericht. De Prijs Rudi Verheyen is een initiatief van het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. De onderscheiding wordt voor de negende keer uitgereikt. Aan de prijs is een geldsom van 8.000 euro verbonden. (JDH)