Er zijn al jaren plannen om de verbindingsweg N8 tussen Ieper en Veurne op te waarderen. Vorige Vlaamse regeringen deden al het nodige studiewerk. Nu heeft de regering het ontwerp-GRUP vastgelegd. Het plan voorziet dat een aantal dorpskernen op de oude steenweg, met name de kernen van Woesten, Elverdinge en Brielen, zullen ontzien worden via een omleidingsweg. Ook ter hoogte van Hoogstade wordt een omleidingsweg voorzien. Er komen ook ingrepen om de veiligheid van de weg te verbeteren. Zo komen er voor fietsers vrijliggende fietspaden of parallelwegen. Voor de betrokken landbouwers komen er begeleidende maatregelen. Tegelijk is beslist om de autosnelweg A19 niet door te trekken tot aan de kust. De bestaande reservatiestrook voor de doortrekking van de A19 vanuit Ieper tot aan de kust wordt in het plan geschrapt. "Hierdoor komt er een einde aan de juridische onzekerheid voor de eigenaars van gronden in dat gebied", aldus Muyters. (Belga)

Er zijn al jaren plannen om de verbindingsweg N8 tussen Ieper en Veurne op te waarderen. Vorige Vlaamse regeringen deden al het nodige studiewerk. Nu heeft de regering het ontwerp-GRUP vastgelegd. Het plan voorziet dat een aantal dorpskernen op de oude steenweg, met name de kernen van Woesten, Elverdinge en Brielen, zullen ontzien worden via een omleidingsweg. Ook ter hoogte van Hoogstade wordt een omleidingsweg voorzien. Er komen ook ingrepen om de veiligheid van de weg te verbeteren. Zo komen er voor fietsers vrijliggende fietspaden of parallelwegen. Voor de betrokken landbouwers komen er begeleidende maatregelen. Tegelijk is beslist om de autosnelweg A19 niet door te trekken tot aan de kust. De bestaande reservatiestrook voor de doortrekking van de A19 vanuit Ieper tot aan de kust wordt in het plan geschrapt. "Hierdoor komt er een einde aan de juridische onzekerheid voor de eigenaars van gronden in dat gebied", aldus Muyters. (Belga)