"Het verwijderen, de houtrestauratie, fixatie, reiniging, retouches van de beschildering en het terugplaatsen van één plank namen gemiddeld drie dagen in beslag", aldus Jan De Block van de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent. "Alles samen telde het gewelf van de refter 1.920 planken over een totale opervlakte van 645 vierkante meter of 39 bij 11 meter. Het aantal gepresteerde uren wordt op 35.000 geschat, wat overeenkomt met 5.000 mandagen. En dan te bedenken dat het schilderen zelf volgens de archieven amper één jaar in beslag nam." De reftervleugel, waarvan de grote puntgevel opvalt in de gevelrij aan het Sint-Pietersplein, is het enige deel van de Sint-Pietersabdij dat nog een laatmiddeleeuws uitzicht heeft. Archiefbronnen leren dat deze 'nieuwe refter' al in de eerste helft van de 15de eeuw was gebouwd en onderzoek wees uit dat de kapconstructie en het spitsbogig plankengewelf uit die periode dateren. In het derde kwart van de 18de eeuw werd de volledige beplanking overschilderd. De totale operatie, die startte in 1989, kostte uiteindelijk een miljoen euro en werd oorspronkelijk gebudgetteerd op 315.000 euro. Een langlopend mecenaatsproject van ATS en Denys leverde 85% cultuursponsoring. (COR 207)

"Het verwijderen, de houtrestauratie, fixatie, reiniging, retouches van de beschildering en het terugplaatsen van één plank namen gemiddeld drie dagen in beslag", aldus Jan De Block van de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent. "Alles samen telde het gewelf van de refter 1.920 planken over een totale opervlakte van 645 vierkante meter of 39 bij 11 meter. Het aantal gepresteerde uren wordt op 35.000 geschat, wat overeenkomt met 5.000 mandagen. En dan te bedenken dat het schilderen zelf volgens de archieven amper één jaar in beslag nam." De reftervleugel, waarvan de grote puntgevel opvalt in de gevelrij aan het Sint-Pietersplein, is het enige deel van de Sint-Pietersabdij dat nog een laatmiddeleeuws uitzicht heeft. Archiefbronnen leren dat deze 'nieuwe refter' al in de eerste helft van de 15de eeuw was gebouwd en onderzoek wees uit dat de kapconstructie en het spitsbogig plankengewelf uit die periode dateren. In het derde kwart van de 18de eeuw werd de volledige beplanking overschilderd. De totale operatie, die startte in 1989, kostte uiteindelijk een miljoen euro en werd oorspronkelijk gebudgetteerd op 315.000 euro. Een langlopend mecenaatsproject van ATS en Denys leverde 85% cultuursponsoring. (COR 207)