Dat blijkt uit nieuwe projecties die het Federaal Planbureau woensdag heeft gepubliceerd.

Aanvankelijk wilde de regering een begrotingsevenwicht al dit jaar realiseren. Dat werd eerst naar 2019 en vervolgens naar 2020 verschoven. Maar dat zal nog een stevige inspanning vergen. Bij ongewijzigd beleid zou het structurele tekort volgens het Planbureau 1,7 procent bedragen in 2020. Dat betekent een verschil van 8,4 miljard euro met het beoogde evenwicht uit het Stabiliteitsprogramma. De achteruitgang tegenover dit jaar, waarin het vooropgestelde tekort van 1 procent wel gehaald wordt, zit volgens het Planbureau onder meer in het verdwijnen van eenmalige factoren die gunstig waren voor de begroting.

Het gaat bijvoorbeeld om een maatregel waardoor bedrijven veel meer voorafbetalingen hebben gedaan in de vennootschapsbelasting. Bovendien is de taxshift ondergefinancierd en zullen de rentelasten minder snel afnemen. Vraag is hoe strikt de doelstellingen opgevolgd moeten worden. De specialisten van het Planbureau wijzen erop dat Europa genade zou kunnen tonen als het hogere begrotingstekort een gevolg is van investeringen die op lange termijn nuttig zijn voor de begroting.

Al moet de regering er ook rekening mee houden dat het effect van de lagere rentelasten - die in de voorbije jaren goed geholpen hebben om gaten te dichten - ooit zal omkeren, klinkt het. Over de Belgische economie is het Planbureau ondertussen nog steeds erg optimistisch. Zo stelt het tussen 2018 en 2023 249.000 extra jobs in het verschiet. Dat zijn er gevoelig meer dan de 188.000 die er in de voorbije zes jaar zijn bijgekomen.

Het jobverlies in de verwerkende industrie, waar in de voorbije zes jaren 41.000 banen verloren gingen, zou beperkt blijven tot 17.000 tegen 2023. De werkloosheidsgraad zal aanzienlijk dalen, zo verwacht het Planbureau.

In 2023 zou de werkloosheid daardoor zelfs op het laagste niveau sinds de tweede helft van de jaren zeventig uitkomen. De werkloosheidsgraad zou dan 7,2 procent bedragen, tegen 9,5 procent dit jaar. Keerzijde is dat het risico op kraptes op de arbeidsmarkt, in bepaalde regio's of beroepen, toeneemt.

Dat blijkt uit nieuwe projecties die het Federaal Planbureau woensdag heeft gepubliceerd.Aanvankelijk wilde de regering een begrotingsevenwicht al dit jaar realiseren. Dat werd eerst naar 2019 en vervolgens naar 2020 verschoven. Maar dat zal nog een stevige inspanning vergen. Bij ongewijzigd beleid zou het structurele tekort volgens het Planbureau 1,7 procent bedragen in 2020. Dat betekent een verschil van 8,4 miljard euro met het beoogde evenwicht uit het Stabiliteitsprogramma. De achteruitgang tegenover dit jaar, waarin het vooropgestelde tekort van 1 procent wel gehaald wordt, zit volgens het Planbureau onder meer in het verdwijnen van eenmalige factoren die gunstig waren voor de begroting. Het gaat bijvoorbeeld om een maatregel waardoor bedrijven veel meer voorafbetalingen hebben gedaan in de vennootschapsbelasting. Bovendien is de taxshift ondergefinancierd en zullen de rentelasten minder snel afnemen. Vraag is hoe strikt de doelstellingen opgevolgd moeten worden. De specialisten van het Planbureau wijzen erop dat Europa genade zou kunnen tonen als het hogere begrotingstekort een gevolg is van investeringen die op lange termijn nuttig zijn voor de begroting. Al moet de regering er ook rekening mee houden dat het effect van de lagere rentelasten - die in de voorbije jaren goed geholpen hebben om gaten te dichten - ooit zal omkeren, klinkt het. Over de Belgische economie is het Planbureau ondertussen nog steeds erg optimistisch. Zo stelt het tussen 2018 en 2023 249.000 extra jobs in het verschiet. Dat zijn er gevoelig meer dan de 188.000 die er in de voorbije zes jaar zijn bijgekomen. Het jobverlies in de verwerkende industrie, waar in de voorbije zes jaren 41.000 banen verloren gingen, zou beperkt blijven tot 17.000 tegen 2023. De werkloosheidsgraad zal aanzienlijk dalen, zo verwacht het Planbureau. In 2023 zou de werkloosheid daardoor zelfs op het laagste niveau sinds de tweede helft van de jaren zeventig uitkomen. De werkloosheidsgraad zou dan 7,2 procent bedragen, tegen 9,5 procent dit jaar. Keerzijde is dat het risico op kraptes op de arbeidsmarkt, in bepaalde regio's of beroepen, toeneemt.